ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Послідовність дій при прийомі хворих у стаціонар.
Оформлення надходження хворого у лікувальне відділення стаціонару

  1. Хворого оглядає лікар і вирішує питання про госпіталізацію, спосіб санітарної обробки і транспортування.
  2. Медична сестра або лікар оглядають хворого на наявність інфекційних захворювань та педикульозу. З цією метою оглядають шкірні покриви, волосисті ділянки тіла, зів, вимірюють температуру тіла.
  3. Медична сестра оформляє титульну сторінку «Медичної карти стаціонарного хворого». При цьому уважно заповнює всі паспортні дані (прізвище, ім’я, по батькові, дату, місяць і рік народження, домашню адресу, телефон – домашній, службовий, місце роботи, посаду); ким хворий направлений; діагноз при направленні; діагноз приймального відділення; відділення, в яке направляється хворий; дату і годину з хвилинами надходження.
  4. Із паспорта, якщо там відмічено, записують дані про групу крові та резус-фактор.
  5. Шляхом опитування виясняють і відмічають у карті побічну дію ліків (алергічні реакції).
  6. При надходженні в стаціонар хворих похилого віку записують домашню адресу, місце роботи, телефон батьків, дітей або найближчих родичів.
  7. Дані про хворого медична сестра заносить у алфавітну книгу (прізвище, ім’я, по батькові, № карти, дату надходження, назву відділення стаціонару), яка є документом для довідникової служби.
  8. Якщо хворому відмовляють у госпіталізації із-за відсутності показання або місця у відділенні, то тоді його записують у «Журнал відмовлень у госпіталізації», де вказують паспортні дані, дані об’єктивного обстеження, діагноз, причину відмовлення. Всі дані засвідчує лікар.

Графік роботі приймального відділення

З 8.00-16.00годин. Крім вихідніх днів.

Розклад госпіталізації пацієнтів до стаціонару КНП «ОООД» ООР» у приймальному відділенні

8.00 – 9.00 Госпіталізація пацієнтів до хіміотерапевтичного відділення

і стаціонару денного перебування;

9.0-16.00 Госпіталізація пацієнтів до інших відділень.

ПОЛОЖЕННЯ

про приймальне відділення лікарні планового лікування.

І. Загальне положення 

1.1. Приймальне відділення (далі – Відділення) є структурним підрозділом лікарні планового лікування (далі – Лікарня), в якому у цілодобовому режимі проводиться прийом та надання невідкладної медичної допомоги населенню. 

1.2. Відділення в складі Лікарні, утворюється згідно наказів МОЗ України від 05.10.2011 № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України щодо реалізації Закону України  від 28.10.2002 № 385 «Про я, лікарських, провізорськихзатвердження переліків закладів охорони здоров посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах я».охорони здоров 1.3. Відділення у своїй діяльності керується Законом України від 12.06.2011 № 2801-12 «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

1.4. Забезпечення Відділення медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення (Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 734 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікування»). 

ІІ. Основні завдання Відділення

 2.1. Проведення роботи з приймання пацієнтів, надання їм необхідної медичної допомоги; обґрунтоване вирішення їх госпіталізації у профільні відділення Лікарні. 2.2. Короткостроковий нагляд за пацієнтами з сумнівними, не ясними станами для визначення місця їх подальшого лікування. 

2.3. Направлення пацієнтів, які не потребують планового лікування, на лікування в стаціонарних, амбулаторних або стаціонарозамінних умовах. 

ІІІ. Основні функції Відділення

3.1. Прийом пацієнтів: за направленням лікарів консультативної поліклініки Лікарні; лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги я пілотних регіонів або таких, щота інших закладів охорони здоров звернулися самостійно. 

3.2. Лікарський огляд, первинна діагностика здійснюються відповідно я».до вимог ст. 42–44 «Основ законодавства України про охорону здоров 

3.3. Надання пацієнтам медичної допомоги в обсязі, передбаченому клінічними Протоколами згідно Закону України від 05.10.2000 № 2017-Ш «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». 

3.4. Ізоляція пацієнтів із підозрою на інфекційне захворювання. 

3.5. Організація госпіталізації пацієнтів до відділень Лікарні. 

3.6. Направлення пацієнтів, що не потребують планового лікування, до я пілотних регіонів.інших закладів охорони здоров 

3.7. Проведення санітарно-гігієнічної обробки пацієнта відповідно до санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм. 

3.8. Ведення облікової та звітної документації здійснюється відповідно до наказів МОЗ України № 302 від 27.12.1999 та № 378 від 10.07.2000. 

IV. Керівництво та персонал Відділення

4.1. Керівництво Відділення здійснює лікар, який має сертифікат та посвідчення про категорію за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» за наявності стажу роботи не менше 5 років згідно з кваліфікаційних вимог, викладених у наказі МОЗ України від 29.03.2002 № 117, та вимог, викладених у наказі МОЗ України від 28.10.2002 № 385. 

4.2. У Відділенні працюють лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри та робітники за штатним розкладом згідно кваліфікаційних вимог, викладених у наказі МОЗ України від 29.03.2002 № 117 та вимог, викладених у наказі МОЗ України від 28.10.2002 № 385. 

V. Організаційна структура Відділення

5.1. Відділення має два окремі входи: вхід для пацієнтів доставлених санітарним транспортом та для пацієнтів, які звертаються самостійно, або госпіталізуються у плановому порядку; вхід для пацієнтів з інфекційними захворюваннями та контактованих осіб. 

5.2. До складу відділення входять: приміщення для очікування супроводжуючих; реєстратура; приймальна з оглядовими кабінетами; травмпункт; палати інтенсивної терапії; мала операційна; маніпуляційна; лікарсько-медсестринський пост; кімната санітарної обробки пацієнтів; ізольованого приміщення, яке облаштовується у разі відсутності у Лікарні інфекційного відділення з окремим входом. 

5.3. Структура Відділення: кабінет завідувача Відділення; кабінет/и лікарів (ординаторська); кабінет/и медичних сестер; кімната сестри-господарки; кімната молодшого медичного персоналу; підсобні приміщення (схову речей пацієнта, зберігання м’якого та твердого інвентарю, тощо). 

VI. Контроль та перевірка діяльності Відділення

6.1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на керівника Відділення, старшу медичну сестру Відділення, заступника головного лікаря Лікарні з лікувальної роботи, головну медичну сестру Лікарні. 6.2. Внутрішній і зовнішній контроль якості роботи здійснюється із обов’язковим врахуванням результатів вивчення оцінки якості роботи.