Hide Main content block

Колектив Одеського обласного онкологічного диспансеру на чолі з генеральним директором Лук'янчуком Олегом Валерійовичем докладає чимало зусиль для поліпшення якості, підвищення рівня і доступності спеціалізованої онкологічної медичної допомоги населенню міста Одеси та Одеської області, проводить організаційно-методичну та науково-практичну роботу в питаннях профілактики, діагностики та лікування онкопатології, санації хворих груп підвищеного ризику, раннього виявлення онкозахворювань, диспансеризації населення, проведенні санітарно-освітньої роботи. Тісна співпраця з кафедрою онкології, з курсом променевої діагностики і терапії сприяє активному впровадженню в лікувально-діагностичний процес новітніх наукових розробок і технологій, серед яких імуногістохімічні дослідження, визначення рівня онкомаркерів, ендолімфатичне і внутрішньоартеріальне введення хіміопрепаратів, нові методики променевої терапії, нові хірургічні технології, програми реабілітації хворих після спеціального лікування та інші. Комплексний підхід дозволяє досягти значних результатів лікування хворих із злоякісними пухлинами. На сьогоднішній день є переконливі статистичні дані, які свідчать про кращі результати лікування онкологічної патології в нашому спеціалізованому закладі. ОООД сьогодні - це сучасний багатопрофільний протипухлинний центр вищої акредитаційної категорії, оснащений високотехнологічним устаткуванням. Поліклінічне відділення оснащене апаратами ультразвукової та рентгенівської діагностики, мамографами, ендоскопічною апаратурою, функціонують клінічна, цитологічна, патоморфологічна, імунно-ферментна лабораторії. Відділення променевої діагностики та терапії укомплектоване сцинтиляційною гамма-камерою, апаратами для дистанційної та контактної променевої терапії, комп'ютерними системами планування, функціонує єдиний на півдні України блок лікування пухлини щитовидної залози радіоактивними препаратами. Постійно оновлюється обладнання для операційних, при ряді втручань використовуються малоінвазивні технології.

Лук'янчук Олег Валерійович - генеральний директор Одеського обласного онкологічного диспансеру.Лук'янчук Олег Валерійович - генеральний директор Одеського обласного онкологічного диспансеру.

Наші відділення

Корисна інформація

Новини ОООД

Контакти

  • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
    вул. Нежданової 32
    E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
    oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
    Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00