Історія та сучасна діяльність

Приймальне відділення ОООДПриймальне відділення ОООДОдеський обласний онкологічний диспансер організований на підставі рішення Одеського облвиконкому від 17.02.1948 року на базі обласної поліклініки №6. Він розміщувався в непристосованому приміщенні і мав всього лише 50 ліжок. Першим головним лікарем ОООД (до 1986 року) була Ніна Олександрівна Новікова. У 1950 році ОООД переводиться в приміщення колишнього рентген-онкологічного інституту зі стаціонаром на 100 ліжок. Онкологічні ліжка відкриваються в обласній клінічній лікарні (165 ліжок), в Ізмаїльському онкодиспансері (50 ліжок). До кінця 1955 року в області розгорнуто 335 онкологічних ліжок і працює 18 онкологічних кабінетів. У 1959-1966 рр. в Одесі будується новий типовий онкологічний диспансер на 240 ліжок з радіологічним корпусом. У диспансері розгорнуто 4 відділення (хірургічне на 60 ліжок, гінекологічне на 60 ліжок, радіологічне на 60 ліжок і, вперше, онкоурологічне на 40 ліжок), поліклініка, лабораторії, оргметодкабінет. До кінця 1966 року в області налічувалося 440 онколіжок, в тому числі в облонкодиспансері 220 ліжок. У 1978-1979 рр. на території облонкодиспансера будуються нові лікувальні корпуси. У цей період в Одесі відкривається самостійне радіологічне відділення на 60 ліжок, в ОООД працюють такі відомі професори-онкологи: Сергій Олександрович Гешелін, Лев Захарович Дробков, Кирило Антонович Великанов. У 1986 році онкослужби області очолив досвідчений організатор охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор В.В. Степула. З огляду на високу захворюваність населення області на злоякісні новоутворення, вирішується питання про будівництво нових лікувальних корпусів. За короткий чотирирічний період побудований пансіонат на 50 ліжок, 2 двоповерхові корпуси на 100 ліжок. У 1992 році розпочато будівництво 240-ліжкового лікувального корпусу. В обласному онкологічному диспансері в даний час є 490 ліжок.

Для широкого залучення населення до протиракової боротьби в 1991 році вперше в Україні створено Протиракове суспільство, яке в даний час очолює доктор медичних наук, професор кафедри онкології з курсом променевої діагностики і терапії ОНМУ, проректор з лікувально-педагогічної роботи Одеського Національного медичного університету Владлена Геннадіївна Дубініна . Під її керівництвом засідання протиракового товариства набули якісно інше значення: кожне засідання – це фактично науково-практична конференція, на якій виступають з доповідями провідні фахівці - доктори і кандидати медичних наук, професори - онкологи, гінекологи, урологи, анестезіологи-реаніматологи України та ближнього і далекого зарубіжжя. Практикуючі лікарі-онкологи м. Одеси і Одеської області мають можливість отримати найсвіжішу інформацію щодо необхідної проблематики, що безумовно різко підвищує загальний рівень надання онкологічної допомоги в Одеському регіоні.

З 1975 року облонкодиспансер є базою курсу онкології (при кафедрі променевої діагностики і терапії ОДМУ). У 1998 році була створена кафедра онкології, яку очолив професор В.В. Степула. Лікарі диспансеру беруть активну участь у з'їздах і конференціях. Щорічно співробітниками онкодиспансеру та співробітниками кафедри впроваджується в практику більше десятка сучасних методик діагностики та лікування онкохворих.

У 1996 році в ОООД створений канцер-регістр, який увійшов в єдиний інформаційний центр України. Це дозволило регулярно проводити аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення в області і проводити диспансеризацію онкологічних хворих. У травні 2001 року відкрита імуно-ферментна лабораторія, оснащена сучасною технікою виробництва США та Німеччини. У першому півріччі 2005 року введено в експлуатацію головний хірургічний корпус на 240 ліжок. Розгорнуто 15 відділень. Впроваджено і проводиться комплексне і комбіноване лікування онкологічних хворих, яке можливе лише в спеціалізованих відділеннях ОООД, де є всі можливості для своєчасної діагностики та повноцінного лікування.

Сьогодні це сучасний багатопрофільний протипухлинний центр вищої акредитаційної категорії, оснащеної високотехнологічним устаткуванням. Поліклінічне відділення оснащено апаратами ультразвукової та рентгенівської діагностики, мамографами, ендоскопічною апаратурою, функціонують клінічна, цитологічна, патоморфологічна, імунно-ферментна лабораторії. Відділення променевої діагностики та терапії укомплектовано сцинтиляційною гамма-камерою, апаратами для дистанційної та контактної променевої терапії, комп'ютерними системами планування, функціонує єдиний на півдні України блок лікування пухлини щитовидної залози радіоактивними препаратами. Постійно оновлюється обладнання для операційних, при ряді втручань використовуються малоінвазивні технології. В даний час обладнані ендоскопічні операційні в онкогінекологічних, в урологічному, торакальному і абдомінальному відділеннях. У числі придбань диспансеру за останні роки - сучасний мамограф фірми Siemens, апарат для телегами терапії Teragam. На території лікарні розміщений комп'ютерний томограф, який належить фірмі «Інто-Сана», між фірмою «Інто-Сана», онкодиспансером і кафедрою онкології з курсом променевої діагностики і терапії укладено тристоронній договір про співпрацю, що значно підвищує якість видаваних висновків з КТ.

Лікарняні корпуси розташовані на просторій, добре озелененій території, обладнані місця для відпочинку пацієнтів і відвідувачів на свіжому повітрі. Функціонує пансіонат, де при необхідності можуть розміститися родичі хворих з віддалених районів. Пацієнти забезпечені безкоштовним харчуванням, певною частиною медикаментів. З введенням в експлуатацію нового головного лікувального корпусу умови перебування пацієнтів в стаціонарі значно покращилися, в кожному відділенні є комфортабельні 1-2-3-місні палати. Кількість хворих прийнятих амбулаторно зросла до 140 тисяч на рік. У ОООД щорічно виконується близько 5,5 тисяч операцій в стаціонарі і близько 4,8 тисячі амбулаторних операцій. На базі диспансерно-поліклінічного відділення функціонує денний стаціонар, де отримують лікування близько 8 тисяч хворих на рік. На базі відділення функціональної, променевої і інтраскопічної діагностики ОООД щорічно виконується близько 16 тисяч рентгенологічних досліджень, понад 20 тисяч мамографій, більше 70 тисяч ультразвукових досліджень, понад 3 тисячі ендоскопічних досліджень. На базі відділення внутрішньополосної терапії ОООД проводиться понад 1,5 тисячі радіоізотопних досліджень. У головному лікувальному корпусі розташовані два сучасних операційних блоки, відділення реанімації та інтенсивної терапії, абдомінальне відділення, хірургічне відділення пухлин шкіри та м'яких тканин, відділення пухлин голови та шиї, онкогінекологічне відділення, передонкомамологічне відділення, онкомамологічне відділення, диспансерно-поліклінічне відділення Регіонального мамологічного центру, адміністрація.

У зв'язку з високими показниками захворюваності з раку молочної залози, з серпня 2006 року у головному лікувальному корпусі ОООД був відкритий Регіональний лікувально-діагностичний реконтруктивно-пластичний мамологічний центр. Робота центру спрямована на профілактику і раннє виявлення пухлинних захворювань молочних залоз, лікування передпухлинних станів молочної залози. В диспансерно-поліклінічному відділенні Центру на сучасному рівні проводиться обстеження жінок лікарями-мамологами, гінекологом-ендокринологом, мамографія і ультразвукове дослідження, за показаннями виконується морфологічне підтвердження діагнозу з консультацією хворих лікарем-радіологом і хіміотерапевтом. В умовах стаціонарних хірургічних відділень Центру - передонкомамологічного і онкомамологічного - проводиться лікування доброякісних і злоякісних пухлин молочних залоз за допомогою сучасного лікувального обладнання. За свідченнями жінкам виконуються реконструктивні та пластичні операції, протезування молочних залоз.

Онкодиспансер є клінічною базою Одеського Національного Медичного університету. Тісна співпраця з кафедрою онкології з курсом променевої діагностики і терапії та диспансеру сприяє активному впровадженню в лікувально-діагностичний процес новітніх наукових розробок і технологій, серед яких імуногістохімічні дослідження, визначення рівня онкомаркерів, ендолімфатичне і внутрішньоартеріальне введення хіміопрепаратів, нові методики променевої терапії, нові хірургічні технології, програми реабілітації хворих після спеціального лікування та інші. Комплексний підхід дозволяє досягти значних результатів лікування хворих із злоякісними пухлинами. На сьогоднішній день є переконливі статистичні дані, які свідчать про кращі результати лікування онкологічної патології в нашому спеціалізованому закладі. Колектив Одеського обласного онкологічного диспансеру на чолі з головним лікарем Лук'янчуком Олегом Валерійовичем (з жовтня 2015 р.) докладає чимало зусиль для поліпшення якості, підвищення рівня і доступності спеціалізованої онкологічної медичної допомоги населенню міста Одеси та Одеської області, проводить організаційно-методичну та науково-практичну роботу в питаннях профілактики, діагностики та лікування онкопатології, санації хворих груп підвищеного ризику, раннього виявлення онкозахворювань, диспансеризації населення, проведенні санітарно-освітньої роботи.

Контакти

  • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
    вул. Нежданової 32
    E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
    oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
    Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00