Відділення абдомінальної онкології

Згура Олександр Миколайович - завідувач відділенням, заслужений лікар України, хірург-онколог вищої категоріїЗгура Олександр Миколайович - завідувач відділенням, заслужений лікар України, хірург-онколог вищої категоріїАбдомінальне відділення Одеського обласного онкодиспансеру засноване в 1978 р. та розраховане на 60 ліжок. Перший завідувач відділенням був Карліков С.Н. До відкриття цього відділення хворих з патологією органів шлунково-кишкового тракту оперували в хірургічному відділенні загального профілю. У роботі відділення, з дня його заснування, активну участь брали співробітники курсу онкології, створеного в 1975 році (професори Дробков Л.З., Гешелін С.А.). За більш ніж 40-річний період існування ординаторами відділення були: к.мед.н. Близнюк Б.Ф., Акопник І.М., к.мед.н. Варбанец В.Ф., Косаковський Д.І, Громадський І.А., Атанасов В.Д.

У відділенні надається допомога хворим з пухлинними захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту (шлунок, тонка та товста кишка), заочеревинного простору, як у вигляді самостійного хірургічного лікування, так і в складі комбінованого та комплексного лікування, а іноді і самостійного хіміо-променевого лікування.

У штаті відділення працюють шість лікарів, з них - чотири лікаря-онкохірурга вищої категорії, а також троє з них є кандидатами медичних наук.

Основним напрямком роботи відділення є допомога хворим на рак органів черевної порожнини. Щорічно в абдомінальному відділенні КУ ОООД отримують лікування близько 1000 хворих на рак.

Протягом останніх років пухлини черевної порожнини займають перше місце серед онкологічних захворювань населення України. Більшість первинних хворих (близько 60%) проходять обстеження та лікування в Одеському обласному онкологічному диспансері. Всі ці хворі починають своє обстеження та лікування в абдомінальному відділенні ОООД. Фахівці відділення мають великий досвід в питаннях надання допомоги хворим на рак органів черевної порожнини.

Відділення оснащене апаратурою, необхідною для проведення повного обсягу діагностичних досліджень та надання високоспеціалізованої хірургічної допомоги онкохворим (колоноскоп, фіброгастродуоденоскоп, відеолапароскопічне обладнання, цифровий рентгенапарат, апарат УЗД, апарат для РЧТА).

Обстеження хворих починається в консультативно-поліклінічному відділенні ОООД, де є можливість протягом однієї доби виконати весь обсяг досліджень, який передбачений наказом МОЗ України 554 від 17.09.2007 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія», а саме: провести консультацію хірурга-онколога, виконати необхідні рентгенологічні (рентген та КТ органів черевної порожнини), ультразвукові (УЗД органів черевної порожнини, заочеревинного простору, периферичних лімфовузлів та ехокардіоскопію) та ендоскопічні (колоноскопія та езофагогастродуоденоскопія з обов'язковим цитологічним та гістологічним дослідженнями) дослідження, встановити діагноз та стадію захворювання і направити хворого на постійно діючий мультидисциплінарний консиліум для визначення тактики лікування.

У абдомінальному відділенні ОООД виконуються всі види хірургічних втручань у хворих на рак шлунка, підшлункової залози, тонкої та товстої кишки, печінки, заочеревинного простору. Щорічно хірурги відділення виконують близько 700 радикальних оперативних втручань. Протягом останніх 10 років післяопераційна летальність у відділенні не перевищує 1,2%. У відділенні широко використовують сучасні методи відеоскопічних оперативних втручань як для діагностики, так і для радикального та паліативного лікування. Виконання цих методів дозволяє значно зменшити термін перебування хворих в стаціонарі (до 3-4 діб), скоротити післяопераційний період реабілітації та за показаннями своєчасно почати спеціальне променеве та хіміотерапевтичне лікування.

Самостійним напрямком діяльності торакального відділення є також надання паліативної хірургічної допомоги хворим з метастичним ураженням печінки шляхом виконання радіочастотної термоабляції (РЧТА), що значно покращує якість життя пацієнтів, збільшує тривалість їх життя та дає можливість провести комплексне лікування у хворих на первинний рак печінки, а також при метастазах пухлин шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору, органів малого таза та ін.

У абдомінальному відділенні ОООД широко використовуються методи паліативних хірургічних втручань у хворих поширеним раком шлунка, ускладненому дисфагією, у вигляді формування гастро-еюноанастомозов, а також при нерезектабельних пухлинах товстої кишки, ускладнених товстокишковою непрохідністю (формування ілеотрансверзоанастомозів, колостомії, ілеостомії).

Лікарі абдомінального відділення ОООД постійно беруть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, результати практичної наукової діяльності відділення надруковані у вигляді статей та доповідей. У відділенні постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з питань профілактики раку, лікарі беруть участь в телевізійних програмах, конференціях.

Таким чином, в абдомінальному відділенні ОООД проводиться обстеження та надання високоспеціалізованої допомоги хворим з онкопатологією органів черевної порожнини на найсучаснішому рівні згідно з існуючими міжнародними стандартами.

Абдомінальне відділення КУ ОООД розташоване на п'ятому поверсі головного хірургічного корпусу і розраховане на 60 ліжок. У відділенні 14 палат стаціонарних хворих, з них 2 палати для післяопераційних хворих, 8 палат підвищеного комфорту, палата для інвалідів та учасників бойових дій.

Фахівці відділення:

Згура Олександр Миколайович, завідувач відділенням, заслужений лікар України, хірург-онколог вищої категорії;
Біленко Олександр Анатолійович, хірург-онколог вищої категорії, к.м.н., доцент кафедри онкології ОНМедУ;
Машуков Артем Олексійович, хірург-онколог вищої категорії, к.м.н., асистент кафедри онкології ОНМедУ;
Мерліч Сергій Васильович, хірург-онколог вищої категорії, к.м.н .;
Рациборський Дмитро Вікторович, хірург-онколог першої категорії;
Шилін Ігор Володимирович, хірург-онколог.

Відділення спеціалізується на проведенні стандартного та високотехнологічного лікування хворих з пухлинами органів шлунково-кишкового тракту.

В результаті багаторічного практичного досвіду лікування з приводу різних захворювань шлунка, ободової та прямої кишок вироблений індивідуальний підхід до обстеження та лікування цих захворювань відповідно до світових стандартів.

У відділенні проводяться:

Лікування злоякісних новоутворень ободової та прямої кишок. Розроблений та широко використовується принцип функціонально-зберігаючої радикальної хірургії, що включає в себе збереження сечовипускання, статевої функції та виконання операцій без довічної стоми навіть при низькому розташуванні пухлини.

Реконструктивно-пластичні операції у пацієнтів з постійною стомой після обструктивних резекцій товстої кишки. Технологічні операції, які виконуються хірургами відділення дозволяють відновити природний пасаж кишкового вмісту і значно поліпшити якість життя таких пацієнтів.

Малоінвазивні втручання при доброякісних захворюваннях прямої та ободової кишок. Широко використовуються методики трансанального видалення ворсинчатих пухлин прямої кишки, які дозволяють уникнути виконання порожнинної операції та характеризуються коротким періодом госпіталізації та швидкою реабілітацією пацієнтів.

Сучасна діагностика та лікування спадкових форм (спадковий неполіпозний колоректальний рак, сімейний поліпоз) захворювань товстої кишки. В даний час видалення поліпів є єдино ефективним заходом хірургічної профілактики колоректального раку.

Для операцій на шлунку та кишечнику у відділенні використовуються хірургічні зшиваючи апарати, які позбавляють пацієнта від багатьох наслідків захворювання.

Застосування зшиваючів апаратів на операції:

 • забезпечує стабільну надійність зшивання органів;
 • скорочує час операції на 25-50%, а це означає, що зменшується час перебування хворого під наркозом;
 • дозволяє в багатьох випадках уникнути виведення кишкового отвору на передню черевну стінку;
 • при використанні апаратів процес загоєння тканин відбувається швидше;
 • апарати дають можливість проводити операції в важкодоступних місцях, де зшивання вручну неможливо.

Основним принципом роботи відділення є мінімальний термін госпіталізації при максимальній ефективності лікування. Для цього відділення забезпечене найсучаснішим діагностичним та лікувальним обладнанням.

Відділення має можливість проводити лікування складної категорії хворих з різними супутніми захворюваннями серцево-судинної, сечовивідної, ендокринної та опорно-рухової систем.

Співробітники клініки проводять наукову роботу по розробці різних напрямків діагностики та лікування колоректальних захворювань.

Режим роботи відділення:

Амбулаторний прийом хворих проводиться в кабінеті консультативного прийому абдомінального хірурга в диспансерно-поліклінічному відділенні ОООД з 9.00 до 14.00 з понеділка по п'ятницю. Всі фахівці відділення здійснюють прийом згідно з графіком. Рентгенологічні, УЗ та ендоскопічні дослідження здійснюються у відділенні функціональної діагностики ОООД.

Стаціонарне абдомінальне відділення ОООД працює цілодобово, госпіталізація хворих у відділення проводиться планово з 8.00 до 16.00 з направланення консультанта абдомінального онкохірурга, який здійснює амбулаторний прийом. Фахівці відділення працюють з 8.00 до 16.00, в інший час хворі знаходяться під наглядом чергового медперсоналу.

Щотижня, по понеділках, з 10.00 у відділенні проводиться обхід головного лікаря ОООД та його заступників, на якому керівники установи проводять контроль роботи відділення та завжди спілкуються з хворими з питань поліпшення умов перебування та надання медичної допомоги в ОООД.

Оперативні втручання здійснюються з 10.00 щодня, крім понеділка.
Щодня з 13.00 лікарі відділення беруть участь в роботі мультидисциплінарного консиліуму, на якому вирішуються питання надання високоспеціалізованої допомоги хворим, які завершили обстеження.

 

Профілактика раку:

Профілактика раку шлунка полягає в щорічному прохожденнніі гастроскопії тим людям, у яких є атрофічний гастрит, виразка шлунка, поліпи шлунка, а також особам, які мають родичів, що страждають на рак шлунка.

Для профілактики раку товстої кишки необхідно:

 • включати в раціон більше овочів та фруктів;
 • боротися із запорами;
 • своєчасно лікувати запальні захворювання товстої кишки (коліти);
 • важливо вчасно видаляти поліпи товстої кишки.

Чіткого керівництва, що робити, щоб уникнути раку підшлункової залози, не існує. На сьогоднішній день кращий спосіб профілактики цього виду раку - по можливості уникати відомих факторів ризику для цього захворювання.

Куріння - найбільш важливий фактор ризику розвитку раку підшлункової залози, якого можна уникнути. Він відповідає за 20-30% випадків захворювання на цей вид раку. Також тютюн підвищує ризик розвитку багатьох інших видів раку, таких як рак легенів, рота, гортані, стравоходу, нирок, сечового міхура та деяких інших органів.

Також важливо підтримувати здорову вагу, здорове харчування та регулярно робити фізичні вправи. Американське співтовариство Раку рекомендує вибирати їжу та напої в тих кількостях, які є достатніми, щоб підтримувати здорову вагу.

Щодня повинно бути як мінімум 5 прийомів їжі, що складаються з фруктів та овочів, а також їжі з цільних зерен та таких рослинних джерел, як рис, хліб, макаронні вироби, крупи. Слід скоротити споживання переробленого та червоного м'яса.

Дотримання цих рекомендацій може знизити ризик захворювання на рак підшлункової залози, а також декількома іншими видами раку та неонкологічними захворюваннями.

Контакти

 • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
  вул. Нежданової 32
  E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
  oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
  Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00