Відділення анестезиології та інтенсивної терапії

Крачев Володимир Сергійович - завідувач відділенням, лікар вищої категоріїКрачев Володимир Сергійович - завідувач відділенням, лікар вищої категоріїВідділення анестезіології та реанімації засноване в 1986 році. Після ряду реорганізацій перетворене в єдине відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Відділення АІТ розташоване в новому корпусі ОООД і спроектоване за найсучаснішими міжнародними вимогами і розраховане на 12 ліжок.

Співробітниками відділення впроваджуються і використовуються найсучасніші методи і способи регіонального, нейроаксилярного, загального, інгаляційного, комбінованого знеболювання. Завдяки сучасному наркозно-дихальному обладнанню в ОООД проводяться більше 3000 комбінованих порожнинних операцій, понад 1500 лапароскопічних і малоінвазивних операцій під знеболенням. В палатах інтенсивної терапії післяопераційним хворим проводиться інтенсивна терапія, що відповідає сучасним європейським і міжнародним вимогам, з використанням найпередовіших, сучасних медичних технологій. Якість проведеної терапії постійно поліпшується, внаслідок чого вдається постійно утримувати низьку летальність від 0,5% до 1%. Кількість пацієнтів, що отримують інтенсивну терапію у відділенні АІТ щорічно збільшується, і за останні роки склала більше 2000 чоловік. У відділенні цілодобово забезпечується високоякісна лабораторна експрес-діагностика, що дозволяє проводити моніторинг показників КЛС, газового та електролітного складу крові, основних метаболітів, показників системи згортання крові і біохімічних показників. З ініціативи адміністрації ОООД постійно оновлюється існуюче обладнання. Закуповуються нові сучасні наркозно-дихальні апарати, монітори, шприцеві дозатори, обігрівачі пацієнтів, розчинів, дефібрилятори, кардіостимулятори і т.п.

Лікарі відділення АІТ беруть активну участь в роботі щорічних українських і міжнародних анестезіологічних симпозіумах, конгресах, товариствах, де розглядаються світові наукові досягнення, висвітлюються нові методики в анестезіології та інтенсивній терапії, обговорюються складні практичні випадки. На VII Міжнародному конгресі анестезіологів, що проходив в 2016 р. в Дніпропетровську, лікарями відділення були підготовлені доповіді, статті.

У штат відділення АІТ входить 64 людини, з яких 19 лікарів, 35 медичних сестер та 10 молодших медичних сестер. Серед лікарського складу відділення є кандидати медичних наук, лікарі вищої та першої категорії.

Лікарі - анестезіологи відділення АІТ:

Бедрега Вячеслав Анатолійович - лікар-анестезіолог вищої категорії зі стажем роботи у відділенні АІТ ОООД - понад 19 років. Є автором 15-ти раціональних пропозицій, 12-ти нових методик лікування онкологічних хворих, автором і співавтором численних статей в медичних журналах з «невідкладних станів в практиці лікаря».

Бортницький Анатолій Артурович
- лікар-анестезіолог вищої категорії відділення АІТ ОООД зі стажем роботи понад 32 років. Автор понад 5-ти рац. пропозицій і 7-ми нових методик лікування онкологічних хворих з гострого коронарного синдрому у відділенні АІТ. Брав участь в більш ніж 20-ти міжнародних конференціях, Національних конгресах, засіданнях обласних товариств.

Терещенко Андрій Леонідович - лікар-анестезіолог вищої категорії зі стажем роботи понад 23 років. Активно бере участь у введенні нових методик лікування хворих з поліорганною недостатністю, є автором понад 8-ми рац. пропозицій з проведення комбінованих анестезіологічних посібників в абдомінальній хірургії, співавтором 4-х статей в медичних журналах.

Сидорін Костянтин Костянтинович - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 41 рік. За всю свою багаторічну роботу брав активну участь у розробці численних нових методик в проведенні інтенсивної терапії онкохворим, профілактиці розвитку ятрогенних анестезіологічних ускладнень, є автором понад 15-ти рац. пропозицій, співавтором 10-ти статей в медичних журналах з гнійно-септичних ускладнень.

Дрожевкін Олександр Юрійович - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 38 років. Є автором численних праць з "важкої" інтубації трахеї, і профілактики постінтубаційних ускладнень. Співавтор понад 7-ми статей в медичних журналах з аспіраційного синдрому. Автор понад 10-ти впроваджень нових методик лікування онкологічних хворих.

Черненко Галина Костянтинівна - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 22 роки. Під її керівництвом впроваджена нова методика профілактики і лікування гострої і хронічної дихальної недостатності, РДС синдрому. Є автором 5-ти рац. пропозицій з лікування внутрішньогоспітальної пневмонії.
Співавтор 5-ти статей в медичних журналах.

Тимошенко Володимир Володимирович - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 39 років. За своїм багаторічним досвідом роботи в анестезіології та реанімації під керівництвом лікаря розроблені ряд методик ведення комбінованих анестезіологічних посібників при операціях з масивною крововтратою, є автором 8-ми рац. пропозицій з проведення інтенсивної терапії хворим з геморагічним шоком. Співавтор численних статей в анестезіологічних журналах.

Самойлюк Олександр Володимирович - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 19 років. За величезний досвід роботи в палатах інтенсивної терапії активно бере участь у впровадженні передових медичних технологій з лікування важких післяопераційних хворих, що потребують корекції порушень функцій життєво-важливих органів і систем. Автор 3-х рац. пропозицій з багатокомпонентної інфузійної терапії невідкладних станів. Співавтор 4-х статей в медичних журналах.

Старовик Ольга Сергіївна - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 16 років. Під керівництвом доктора розроблені і впроваджені методики оптимізації багатокомпонентного знеболювання при ранній післяопераційній реабілітації онкологічних хворих у відділенні АІТ. Автор 4-х впроваджень з антибактеріальної терапії полірезистентних інфекцій. Співавтор 5-ти статей з невідкладних станів в анестезіології та реанімації.

Марчевський Олександр Миколайович - лікар-анестезіолог вищої категорії, зі стажем роботи понад 16 років. За час роботи у відділенні АІТ ініціював і впровадив методи профілактики післяопераційних когнітивних дисфункцій у онкологічних хворих після загальної анестезії. Співавтор статей в медичних журналах по темі «Ключові параметри безпеки пацієнта при проведенні ШВЛ при операціях на легенях».

Ігнатьєв Андрій Миколайович - лікар-анестезіолог першої категорії, зі стажем роботи понад 21 рік. Активно "займається" проблемою масивних крововтрат у післяопераційних онкологічних хворих, після розширених комбінованих операцій. Автор 5-ти рац. пропозицій з проведення збалансованої комплексної інфузійної терапії масивних крововтрат. Співавтор 4-х статей по темі: "Профілактика розвитку синдрому масивної гемотрансфузії".

Флорко Дмитро Володимирович - лікар-анестезіолог першої категорії, зі стажем роботи понад 19 років. За час роботи лікарем-ординатором у відділенні АІТ ініціював і впровадив безліч методик по темі: "Інфузійна терапія геморагічного шоку", "Профілактика тромботичних ускладнень в онкології". Автор понад 10-ти рац. пропозицій з Раціональної антибактеріальної терапії анаеробної інфекції. Співавтор понад 5-ти статей по темі "Нутритивна підтримка при критичних станах онкологічних хворих".

Сиволап Михайло Юрійович - лікар-анестезіолог вищої категорії, кандидат медичних наук, стаж роботи більше 22-х років. Спільно з кафедрою Фармакології Одеського медичного університету ініціював і впровадив методику «Особливості знеболювання при токсикоманії». Спільно з Ужгородським національним медичним університетом є автором статті "Пошкодження травматичного та гіпоксичного генезу: спільність патогенетичних механізмів". Автор 7-ми рац. пропозицій з HELLP - синдрому.

Земцов Володимир Юрійович - лікар-анестезіолог першої категорії, зі стажем роботи понад 16 років. Інтенсивно займається проблемою болю у онкологічних хворих. Автор статті «Практичні аспекти лікування післяопераційного болю у хірургічних хворих». Автор рац. пропозиції «Особливості мультимодальної анестезії». Співавтор статі «Венозний тромбоемболізм. Питання тромбопрофілактики в анестезіології та інтенсивній терапії».

Ломовських Тетяна Вікторівна - лікар-анестезіолог, фахівець, зі стажем роботи 4 роки. Спільно з кафедрою анестезіології Одеського медичного університету займається проблемою «Лікування полірезистентних нозокомінальних інфекцій у відділенні АІТ». Є автором ряду пропозицій по темі «Правові та етичні аспекти проблеми безпеки пацієнтів».

Дідорчук Олена Сергіївна - лікар-анестезіолог, фахівець, зі стажем роботи 8 років.
Спільно з госпітальним епідеміологом проводить бактеріальний моніторинг за нозокоміальними інфекціями у відділенні АІТ. Є автором впроваджень з «Раціональної антибактеріальної терапії у онкологічних хворих з гнійно-септичними ускладненнями».

Тарануха Дмитро Петрович - лікар-анестезіолог, фахівець зі стажем роботи 9 років.
Активно займається проблемою надання невідкладної допомоги в умовах МНС. Є автором рац. пропозиції «Принципи анестезіології та інтенсивної терапії в умовах обмежених ресурсів». У відділенні АІТ впровадив власну методику лікування катетер-асоційованої інфекції.

Щорічно проводиться понад 4500 анестезіологічних посібників. Ятрогенних анестезіологічних ускладнень у відділенні немає. Щодня проводяться обходи в палатах інтенсивної терапії Головного лікаря Лук'янчука Олега Валерійовича та начмеда Луріна Анатолія Григоровича. Адміністрація щодня проводить моніторинг якості надання медичної допомоги пацієнтам.

Відділення працює цілодобово, без вихідних.

Контакти

  • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
    вул. Нежданової 32
    E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
    oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
    Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00