В онкомамологічному стаціонарному відділенні на 30 ліжок на сучасному рівні проводиться оперативне та комбіноване лікування доброякісних та злоякісних пухлин молочних залоз, широко використовується проведення органозберігаючих операцій, за показаннями жінкам виконуються реконструктивно-відновлювальні операції на молочних залозах, збільшуюча, зменшуюча маммопластика, редукційні маммопластики після пологів. Щорічно у відділенні виконується до 800 оперативних втручань: Секторальні резекції молочних залоз з інтраопераційним цитологічним та гістологічним дослідженням; Радикальні лампектомії; Радикальні квадрантектомії з регіонарною лімфаденектомією; Радикальні мастектомії в різних модифікаціях; Реконструктивно - відновлювальні операції відстрочені та одномоментні з використанням імплантів та власними тканинами; Маммопластичні, коригувальні операції на молочних залозах; Встановлення портів для проведення поліхіміотерапії; Проведння внутрішньоартеріальної хіміотерапії. Співробітники…
В диспансерно-поліклінічному відділенні мамологічного центру за медичною допомогою звертаються жінки на профілактичні огляди і з різними проблемами молочних залоз: мастопатія, мастодинія, доброякісні та злоякісні пухлини. Лікарями центру на сучасному рівні проводиться обстеження і індивідуально кожній пацієнтці надаються рекомендації щодо лікування. У відділенні проводиться обстеження жінок лікарями мамологами і гінекологом-ендокринологом, мамографічне та ультразвукове дослідження, за показаннями виконується морфологічне підтвердження діагнозу з консультацією хворих лікарями радіологом і хіміотерапевтом. За рік у відділенні обстежується близько 15 тисяч жінок з проблемами молочних залоз (щодня обстежується від 70 до 100 жінок), виконується понад 6 тисяч мамографій, понад 14 тисяч ультразвукових досліджень. Співробітники відділення: Заволока Олександр…
У серпні 2001 року в Одеському обласному онкологічному диспансері було відкрито хірургічне відділення пухлин голови та шиї, єдине на той момент відділення даного профілю на Півдні України. Це було одне з перших відділень в Україні. Активну участь у рішенні про створення та організацію цього відділення взяв доцент і завідуючий кафедрою отоларингології Одеського національного медичного університету к.м.н. Г.М. Пеньковський. З гордістю слід зазначити, що він працює в даному відділенні по сьогоднішній день. Постійним керівником відділення з 2001 р. є онкоотоларинголог і онкохірург вищої категорії А.В. Антонюк. Відділення розташоване на 4-му поверсі головного корпусу Одеського обласного онкологічного диспансеру та розраховане на 30…
При реорганізації диспансеру в 2006 році було відкрито хірургічне відділення передпухлинних захворювань, основним завданням якого була профілактика, діагностика та лікування факультативних і облігатних передракових захворювань, з чим відділення успішно впоралося. У зв'язку з реєстрованою високою захворюваністю на злоякісні захворювання шкіри у 2015 році відділення реформовано в хірургічне відділення шкіри і м'яких тканин. Відділення на 30 ліжок укомплектовано необхідним обладнанням і підготовленими фахівцями для надання спеціалізованої допомоги хворим з онкологічними та передраковими захворюваннями шкіри і м'яких тканин міста Одеси та Одеської області. Діагностика і лікування проводиться на сучасному рівні відповідно до нових протоколів із застосуванням прогресивних міжнародних досягнень. Хворі можуть отримати…
Відділення патоморфології ООД існує з перших днів роботи стаціонару. З 1982 р. в зв'язку з реорганізацією патологоанатомічної служби області відділення патоморфології ООД увійшло до складу обласного патологоанатомічного бюро Одеської області. З 1982 р. відділення патоморфології ООД забезпечується і фінансується ООПАБ.Обсяг роботи постійно збільшується, якщо в 1978 р. обсяг роботи становив 4-5 тис. досліджень на рік, то в 2016 р. обсяг досліджень перевищує 60 тис. досліджень. З огляду на сучасний підхід до діагностики патологічних процесів, відділення одне з перших перейшло на сучасні вимоги до приготування гістологічних препаратів. У гістологічній лабораторії дослідження проводяться методом парафінової проводки. Широко застосовується метод заморозки термінового гістологічного…
В 1966 році в складі Одеського обласного онкологічного диспансеру було організоване урологічне відділення, на 40 ліжок, в якому довгі роки працював видатний уролог нашої країни професор Вєліканов К.А., який зробив великий внесок у розвиток онкоурології в Одеському регіоні. За роки існування відділення, завдяки творчій роботі співробітників, воно стало одним з провідних онкоурологічних відділень України. Тут успішно лікують рак надниркових залоз, нирок, ниркових мисок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози та чоловічих статевих органів. Відділення оснащене сучасним обладнанням європейського класу. З 1993 року відділенням керує уролог вищої категорії, Заслужений лікар України Філіппов С.О.. В урологічному відділенні працюють урологи вищої категорії: Слинько О.М.,…
Торакальне відділення Одеського обласного онкодиспансеру засноване у 2001 р. і розраховане на 40 ліжок. У відділенні надається допомога хворим з пухлинними захворюваннями органів дихання (трахея, бронхи, легені), середостіння, грудного і черевного відділів стравоходу, ребер, грудної клітини й діафрагми, як у вигляді самостійного хірургічного лікування, так і у складі комбінованого й комплексного лікування, а іноді й самостійного хіміо-променевого лікування. У штаті відділення працює четверо лікарів, з них - троє лікарів онкохірургів вищої категорії. Основним напрямком роботи відділення є допомога хворим на рак органів грудної клітини. Щорічно в торакальному відділенні ОООД отримують лікування близько 1000 хворих на рак. Протягом останніх років рак…
Абдомінальне відділення Одеського обласного онкодиспансеру засноване в 1978 р. та розраховане на 60 ліжок. Перший завідувач відділенням був Карліков С.Н. До відкриття цього відділення хворих з патологією органів шлунково-кишкового тракту оперували в хірургічному відділенні загального профілю. У роботі відділення, з дня його заснування, активну участь брали співробітники курсу онкології, створеного в 1975 році (професори Дробков Л.З., Гешелін С.А.). За більш ніж 40-річний період існування ординаторами відділення були: к.мед.н. Близнюк Б.Ф., Акопник І.М., к.мед.н. Варбанец В.Ф., Косаковський Д.І, Громадський І.А., Атанасов В.Д. У відділенні надається допомога хворим з пухлинними захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту (шлунок, тонка та товста кишка), заочеревинного простору, як…
У стаціонарному відділенні передпухлинних патологій молочних залоз на 30 ліжок на сучасному рівні проводяться оперативне й комбіноване лікування доброякісних і злоякісних пухлин молочних залоз, широко використовується проведення органозберігаючих операцій, за показаннями жінкам виконуються реконструктивно-відновні операції на молочних залозах, збільшуюча, зменшуюча мамопластика, редукційні мамопластики після пологів. Щорічно в цьому відділенні виконується близько 800 оперативних втручань: Секторальні резекції молочних залоз з інтраопераційним цитологічним і гістологічним дослідженням; Радикальні лампектомії; Радикальні квадрантектомії з регіонарною лімфаденектомією; Радикальні мастектомії в різних модифікаціях; Реконструктивно-відновні операції відстрочені й одномоментні з використанням імплантів і власними тканинами; Мамопластичні, коригувальні операції на молочних залозах; Встановлення портів для проведення поліхіміотерапії; Проведення внутрішньоартеріальної…
Відділення дистанційної променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії КУ «ОООД» було введене в експлуатацію в 1966 році, в роки заснування диспансеру, та реформоване 10 серпня 2006 року, у зв'язку з реструктуризацією відділення променевої терапії. До складу відділення входять: стаціонарне відділення, розраховане на 60 ліжок; блок дистанційної променевої терапії (кабінет передпроменевої підготовки, процедурна, апаратна); блок близькофокусної рентгенотерапії; фізико-дозиметрична служба. Відділення дистанційної променевої терапії оснащене дистанційними гамма-терапевтичними апаратами: "АГАТ-Р", "АГАТ-Р-1", "TERAGAМ" -К1, рентген-терапевтичним апаратом «РУМ-21М». Починаючи з 2000 року кожні 2 роки в рамках здійснення програми МАГАТЕ/ВООЗ Відень (Австрія) апаратура відділення успішно проходить поштовий ТЛД-аудит, що відзначається відповідними сертифікатами. Поточне технічне обслуговування та…
Внутрішньопорожнинна променева терапія являється одним из ведучих компонентів, а найчастіше, основним, при комплексному лікуванні злоякісних захворювань жіночої статевої сфери, раку прямої кишки, пухлин м’яких тканин, рецидивів у післяопераційні рубці молочних залоз та інш.. Спеціалісти відділення надають висококваліфікаційну, спеціалізовану радіологічну допомогу, оптимізують підбір схем променевої терапії, а також успішно використовують складні схеми хіміопроменевого лікування прямої кишки, пухлин жіночої статевої сфери. Важлива увага приділяється пацієнтам з місцево розповсюдженими формами раку тіла та шийки матки, для яких розроблені та упроваджені унікальні методики комплексного лікування. Відділення оснащене гамма-терапевтичними апаратами АГАТ–В, Multi Source з комп’ютерною системою планування променевої терапії, що дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до…
Відділення онкогінекології КУ «ОООД» засноване у 1966 р. За роки існування відділення ним керували Кравець Т.І., Мозговий Ю.С., Туренко А.В., Лук'янчук О.В., Ануфрієв М.Г. З 2007 р. відділенням керує Марченко О.І. Відділення здійснює діагностику та лікування злоякісних, доброякісних і передракових захворювань жіночих статевих органів. Відділення онкогінекології надає комплекс лікувально-діагностичних, профілактичних, санітарно-просвітницьких, організаційно-методичних заходів, що забезпечують збереження здоров'я населення, надання якісної медичної допомоги хворим онкогінекологічного профілю, а також профілактику онкологічних захворювань серед жіночого населення. Ліжковий фонд стаціонару (30 ліжок) представлений одномісними, двомісними, тримісними палатами. На базі онкогінекологічного відділення знаходяться: десять палат загального профілю, одна палата для післяопераційних хворих, і одна палата…
Хіміотерапевтичне відділення на 30 ліжок було відкрито в 1979 році, завідувала відділенням лікар вищої категорії, хірург-онколог Койфман Октябрина Герцевна. З 1989 року відділенням завідує Марцинковська Наталія Вадимівна - лікар вищої категорії, заслужений лікар України, онколог з 35-річним стажем, фахівець, що пройшов навчання з GSP-тренінгу, дослідник, який бере участь в проведенні міжнародних проектів. З 2006 р відділення розширено до 80 ліжок. Після проведення імуногістохімічного дослідження пухлини персоналізовано призначається і проводиться лікування сучасними таргетними, хіміотерапевтичними і імунними препаратами з використанням різних методів їх введення (тривале внутрішньовенне, внутрішньом'язове, внутрішньопорожнинне). Під час вибору методу лікування хворого враховуються результати імунологічного, імуноферментного, генетичного досліджень, індивідуально визначається…
Інформаційно-аналітичний відділ з канцер – реєстром (ІАВ з КР) був організований у лютому 2016 р. на базі існуючих раніше організаційно – методичного відділу й канцер – реєстру (АСУ). Основним завданням відділу є організаційно – методична робота з удосконалення діяльності онкологічної служби Одеської області; координація роботи ЛПУ всіх рівнів для рішення проблем профілактики, ранньої діагностики та лікування раку; організація збору, обробки й збереження інформації про онкологічних хворих. З 1997 р. у відділі функціонує програмний комплекс «Популяційний канцер - реєстр» (ПКР), який являє собою комп′ютерну базу персоніфікованих даних про онкологічних хворих області. ПКР містить інформацію про більш 200 000 хворих злоякісними новоутвореннями.…
Централізована цитологічна лабораторія (ЦЦЛ) створена на базі Одеського обласного онкологічного диспансеру в 1987 році з метою поліпшення цитологічної діагностики злоякісних новоутворень в м. Одесі та області. Централізована цитологічна лабораторія КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» в 2015 року атестована на відповідність лабораторії критеріям атестації в проведенні вимірювань в сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров'я. Свідоцтво про атестацію № 004508, видане Головною організацією метрологічної служби Міністерства охорони здоров'я - Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» з максимальним терміном дії (5 років). На Централізовану цитологічну лабораторію КУ «ОООД» покладено: організаційно-методичне керівництво над виконанням діагностичних цитологічних досліджень і цитологічного скрінінгу патології шийки…
Клініко-діагностична лабораторія виконує широкий спектр досліджень, оснащена сучасним клініко-лабораторним обладнанням, автоматичними аналізаторами. В лабораторії працюють кандидат біологічних наук, лікарі-лаборанти та фельдшери-лаборанти вищої кваліфікаційної категорії, головною метою яких є виконання широкого спектру лабораторних досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики. Співробітники клініко-діагностичної лабораторії проводять активну науково-практичну роботу, є авторами і співавторами 1 Патенту України, більше 30 наукових робіт, представляють матеріали власних досліджень і розробок на міжнародних і всесвітніх конгресах, форумах, науково-практичних конференціях. До складу клініко-діагностичної лабораторії входить клінічна, біохімічна, імунологічна і бактеріологічна лабораторія. Для пацієнтів відділення реанімації та інтенсивної терапії клінічні та біохімічні дослідження…
Відділення анестезіології та реанімації засноване в 1986 році. Після ряду реорганізацій перетворене в єдине відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Відділення АІТ розташоване в новому корпусі ОООД і спроектоване за найсучаснішими міжнародними вимогами і розраховане на 12 ліжок. Співробітниками відділення впроваджуються і використовуються найсучасніші методи і способи регіонального, нейроаксилярного, загального, інгаляційного, комбінованого знеболювання. Завдяки сучасному наркозно-дихальному обладнанню в ОООД проводяться більше 3000 комбінованих порожнинних операцій, понад 1500 лапароскопічних і малоінвазивних операцій під знеболенням. В палатах інтенсивної терапії післяопераційним хворим проводиться інтенсивна терапія, що відповідає сучасним європейським і міжнародним вимогам, з використанням найпередовіших, сучасних медичних технологій. Якість проведеної терапії постійно поліпшується, внаслідок…
Рентгенологічна служба - це невід'ємний структурний підрозділ Одеського обласного онкологічного диспансеру з моменту створення самого диспансеру. Відділення функціональної, променевої і інтраскопічної діагностики - це досвідчені лікарі, які гарантують високу якість діагностики і уважний штат медичних працівників. У відділенні працюють десять лікарів: з них шість з вищою категорією, один лікар - кандидат медичних наук. Відділення оснащене сучасним обладнанням, на якому лікарі, які використовують найновіші і сучасні технології і методи, своєчасно проводять діагностику при різних захворюваннях.Лікарі відділення беруть активну участь у науковій діяльності міста, області та країни, виступають з доповідями на різних форумах. Рентгенологічне дослідження проходить швидко легко і безболісно. Воно порівняно…
Диспансерно-поліклінічне відділення є невід’ємною частиною Одеського обласного онкологічного диспансеру з моменту його створення в 1963 році.Основні задачі: консультативний прийом пацієнтів з підозрою на наявність онкозахворювань різних локалізацій, пацієнтів з доброякісними пухлинами и передонкопатологією, контрольні огляди хворих, що перенесли лікування злоякісних захворювань. Прийом ведеться лікарями-онкологами різних спеціальностей: онко-хірургами, онко-гінекологами, онко-урологами, онко-отоларингологами, онко-торакальними хірургами, онко-стоматологами, радіологами, хіміотерапевтами. Проводяться також консультативні прийоми завідувачами усіх стаціонарних відділень диспансеру, і співробітниками кафедри онкології ОНМедУ. Для своєчасної і якісної діагностики захворювань використовуються сучасні методики: ендоскопічні, ультразвукові, рентгенологічні, ізотопні і лабораторні дослідження, включно з цитологічними, гістологічними і іммуно-ферментними дослідженнями, що дозволяє протягом 1-3 днів встановити діагноз и…

Контакти

  • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
    вул. Нежданової 32
    E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
    oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
    Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00