Клініко-діагностична лабораторія

Бокал Інна Іванівна – завідуюча лабораторією, кандидат біологічних наук, магістр державного управління.Бокал Інна Іванівна – завідуюча лабораторією, кандидат біологічних наук, магістр державного управління.Клініко-діагностична лабораторія виконує широкий спектр досліджень, оснащена сучасним клініко-лабораторним обладнанням, автоматичними аналізаторами. В лабораторії працюють кандидат біологічних наук, лікарі-лаборанти та фельдшери-лаборанти вищої кваліфікаційної категорії, головною метою яких є виконання широкого спектру лабораторних досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики. Співробітники клініко-діагностичної лабораторії проводять активну науково-практичну роботу, є авторами і співавторами 1 Патенту України, більше 30 наукових робіт, представляють матеріали власних досліджень і розробок на міжнародних і всесвітніх конгресах, форумах, науково-практичних конференціях.

До складу клініко-діагностичної лабораторії входить клінічна, біохімічна, імунологічна і бактеріологічна лабораторія. Для пацієнтів відділення реанімації та інтенсивної терапії клінічні та біохімічні дослідження виконуються співробітниками лабораторії експрес-діагностики цілодобово.

Широкий спектр проведених клініко-лабораторних досліджень дозволяють в найкоротші терміни проводити ранню діагностику проліферативних процесів, виявити порушення в системі гемостазу, оцінити стан ліпідного, мінерального, вуглеводного, білкового обміну. Не мало важливим є оцінка стану нейрогормональної регуляції. Для цього в клініко-діагностичній лабораторії проводитися визначення гормонів щитовидної залози, надниркових залоз, репродукції.

Особливе значення приділяється визначенню в крові онкомаркерів, які з'являються в крові за рахунок трансформації і розростання клітин пухлини. Даний вид дослідження дозволяє лікарю оцінити онкологічний статус пацієнта, контролювати процес лікування, отримувати точні дані про стан пухлини. Видовий склад онкобілка дозволяє визначити в якій області знаходиться вогнище, або вказати на локальне розташування пухлини.

Бактеріологічні дослідження спрямовані на виявлення патогенних мікроорганізмів у хворого, що використовується для діагностики і підбору антибактеріального засобу лікування інфекційного захворювання, а також необхідні для виявлення дисбактеріозу і способу його корекції.

Правильність, достовірність і точність досліджень забезпечується застосуванням якісних реактивів і підтверджуються участю в міжлабораторному, міжнародному контролі якості, а також щоденним проведенням внутрішньолабораторного контролю якості.

Співробітники лабораторії:

Бокал Інна Іванівна, завідуюча лабораторією, кандидат біологічних наук, магістр державного управління (спеціалізація - охорона здоров'я), член Одеської крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства, асистент кафедри професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики Одеського національного медичного університету.

Перекрестова Ольга Вікторівна, лікар-лаборант вищої категорії, член Всеукраїнської асоціації лікарів-лаборантів.

Гребєнщиков Ігор Іванович, лікар-лаборант вищої категорії, онкогінеколог.

Зоріна Наталя Сергіївна, лікар-бактеріолог.

 

Види клініко-лабораторних досліджень


Загальноклінічні дослідження

 • Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної щільності рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл, мікроскопія осаду сечі);
 • Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Амбюрже, проба Нечипоренко, 3-склянкова проба);
 • Визначення концентраційної здатності нирок (Проба Зимницького);
 • Дослідження калу;
 • Дослідження виділень сечостатевих органів.

Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичних аналізаторах BC-3000 plus, Swelab Alfa MC-9, це дозволяє в перебігу 2 хвилин аналіз клітин крові по 18 параметрам. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.

 • Визначення гемоглобіну крові;
 • Підрахунок еритроцитів у крові;
 • Визначення гематокритної величини;
 • Ерітрограма (Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об'єм
 • еритроцита, ширина розподілу еритроцитів);
 • Підрахунок ретикулоцитів;
 • Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограма (визначення тромбокриту, середнього об'єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів);
 • Визначення ШОЕ;
 • Підрахунок лейкоцитів;
 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові;
 • Виявлення LE-клітин;
 • Дослідження крові на малярійні паразити.

Біохімічні дослідження

Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального обсягу проб і реагентів проводиться на сучасному обладнанні, з продуктивністю 120-180 досліджень на годину.

Визначення K, Na, Ca, Cl, pH виконується на іонселективному аналізаторі Easylyte.

Визначення гормонів щитовидної залози, надниркових залоз, репродукції проводиться методом імуноферментного аналізу на автоматичному аналізаторі Stat Fax 2100.

Дослідження системи гемостазу виконується на коагулометрі Bio-Ksel CC-3003.

 • Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази, панкреатичної амілази, ліпази, холінестерази);
 • Дослідження мінерального обміну (визначення хлоридів, кальцію, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, залізозв'язувальної здатності, калію, натрію);
 • Визначення рН крові;
 • Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, аполіпопротеїнів А1, В);
 • Визначення загального білка, альбуміну, білкових фракцій крові;
 • Визначення глюкози, інсуліну, С-пептиду, розрахунок індексу НОМА;
 • Визначення білірубіну і його фракцій;
 • Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну;
 • Визначення серомукоїдів;
 • Тимолова проба;
 • Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНО, тромбіновий час, АЧР, АЧТЧ, Д-димера, визначення фібриногену А, фібриногену-В, етанолового тесту, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові).

Імунологічні дослідження

 • Визначення групи крові і резус-фактора;
 • Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О;
 • Визначення специфічних білків (трансферин, феритин, міоглобін, тропонин І, кальцитонін, прокальцитонін, гомоцистеїн,
 • гаптоглобін);
 • Визначення імуноглобулінів А, М, G, Е;
 • Визначення гормонів щитовидної залози (загальний і вільний T3, T4, тиреотропного гормону (ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ),
 • антитіл до тиреоперокседази і тиреоглобуліну);
 • Визначення гормонів надниркових залоз (кортизол, ДГЕА-сульфат);
 • Визначення онкомаркерів (РЕА, АФП, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, СА 72-4, ХГЧ, ПСА загальний, ПСА вільний, МСА, SCC).

Бактеріологічні дослідження

 • Посів калу на збудників кишкової інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;
 • Дисбактеріоз кишечника з визначенням чутливості до фагів;
 • Посів сечі, ліквору, вмісту кіст, виділень сечостатевої системи, суглобової, асцитичної, плевральної рідин на бактерії -
 • збудники інфекцій з визначенням чутливості до антибіотиків;
 • Посів крові на стерильність;
 • Посів на дріжджові гриби з визначенням чутливості до антимікотичних препаратів;
 • Посів виділень верхніх дихальних шляхів на збудники інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків.

Режим роботи:

Прийом біоматеріалу - щодня з 8:00 до 10:00

Лабораторія експрес-діагностики – цілодобово

Клінічний, біохімічний, імунологічний, бактеріологічний відділи - Пн.-Пт. З 8:00 до 15:42

 

Контакти

 • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
  вул. Нежданової 32
  E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
  oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
  Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00