Відділення дистанційної променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії

Коротинська Любов Володимирівна - завідуюча відділенням, лікар променевої терапевт вищої категоріїКоротинська Любов Володимирівна - завідуюча відділенням, лікар променевої терапевт вищої категоріїВідділення дистанційної променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії КУ «ОООД» було введене в експлуатацію в 1966 році, в роки заснування диспансеру, та реформоване 10 серпня 2006 року, у зв'язку з реструктуризацією відділення променевої терапії.

До складу відділення входять:

 • стаціонарне відділення, розраховане на 60 ліжок;
 • блок дистанційної променевої терапії (кабінет передпроменевої підготовки, процедурна, апаратна);
 • блок близькофокусної рентгенотерапії;
 • фізико-дозиметрична служба.

Відділення дистанційної променевої терапії оснащене дистанційними гамма-терапевтичними апаратами: "АГАТ-Р", "АГАТ-Р-1", "TERAGAМ" -К1, рентген-терапевтичним апаратом «РУМ-21М».

Починаючи з 2000 року кожні 2 роки в рамках здійснення програми МАГАТЕ/ВООЗ Відень (Австрія) апаратура відділення успішно проходить поштовий ТЛД-аудит, що відзначається відповідними сертифікатами.

Поточне технічне обслуговування та ремонт апаратів здійснюється фірмою «Кобальт-сервіс» (м.Київ). Атестація гамма-апаратів, а також індивідуальний дозиметричний контроль зовнішнього опромінення медичного персоналу проводиться Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів «Інститутом Медичної Радіології ім. С.П.Григор'єва НАМН України » (м. Харків).

Успіх променевого лікування, в першу чергу, визначається точністю підведення дози іонізуючого випромінювання до пухлини, що здійснюється за допомогою комп'ютерної системи планування, якою оснащене відділення.

Променева терапія є провідним компонентом комплексного лікування злоякісних пухлин. Щорічно у відділенні проводиться променеве лікування 2500-3000 пацієнтів.

У відділенні дистанційної променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер» працює професійна команда лікарів, медичних фізиків та медперсоналу. До кожного пацієнта існує індивідуальний підхід з боку всіх членів команди, щоб жодна найменша деталь не вислизнула від досвідченого погляду та всі необхідні дії були виконані відповідно до протоколів лікування. Робота відділення здійснюється за принципом багаторівневого контролю якості лікування.

Лікарі відділення володіють сучасними методиками променевої терапії та діагностики, беруть активну участь в роботі з'їздів та міжнародних конференцій, впроваджують досягнення сучасної науки в свою практичну діяльність.

Співробітники відділення:

Коротинська Любов Володимирівна, завідуюча, лікар променевий терапевт вищої категорії.
Броварська Ельвіра Григорівна, кандидат медичних наук, лікар променевий терапевт вищої категорії.
Рябченко Наталя Іванівна, лікар радіолог вищої категорії.
Ковтун Сергій Михайлович, лікар радіолог вищої категорії.
Сілін Юрій Григорович, лікар променевий терапевт другої категорії.
Янович Надія Михайлівна, лікар променевий терапевт.
Савчук Юлія Іванівна, лікар променевий терапевт.
Павлов Володимир Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, медичний фізик.
Павлова Ольга Володимирівна, медичний фізик.
Вольхіна Ніоніла Володимирівна, медичний фізик.

Практична діяльність лікарів полягає в лікуванні хворих променевим методом як в стаціонарному режимі, так і амбулаторно.

Графік прийому лікарів в амбулаторно-поліклінічному відділенні:

Коротинська Л.В. понеділок 8.00-14.00
Рябченко Н.І. вівторок 8.00-14.00
Броварська Е.Г. середа 8.00-14.00
Ковтун С.М. четвер 8.00-14.00
Сілін Ю.Г. п'ятниця 8.00-11.00
Янович Н.М. П'ятниця 11.00-14.00
Савчук Ю.І. щодня 8.00-14.00, каб. № 10 (радіологічний корпус).

Основні локалізації новоутворень, лікування яких проводиться у відділенні дистанційної променевої терапії:

 • пухлини головного мозку;
 • пухлини носоглотки;
 • пухлини ротоглотки;
 • пухлини слинних залоз;
 • пухлини гортані;
 • пухлини щитовидної залози;
 • пухлини стравоходу;
 • рак шкіри;
 • пухлини нижньої губи;
 • пухлини м'яких тканин та кісток;
 • пухлини легенів;
 • пухлини молочної залози;
 • лімфоми Ходжкіна;
 • Нехождкінські лімфоми;
 • пухлини сечового міхура;
 • пухлини простати;
 • пухлини прямої кишки.

Метою променевої терапії є знищення клітин, з яких складається пухлина. Первинною причиною «загибелі» клітин, вважають порушення їх ДНК. Порушення ДНК може бути наслідком як безпосередньо руйнування молекулярних зв'язків внаслідок іонізації атомів ДНК, так і опосередковано - через радіоліз води, основного компоненту цитоплазми клітини.

Іонізуюче випромінювання взаємодіє з молекулами води, формуючи пероксид та вільні радикали, які і впливають на ДНК. З цього випливає важливий наслідок, що чим активніше клітина ділиться, тим більш сильнішу шкідливу дію справляє на неї радіація.

Ракові клітини є такими, що активно діляться та швидко зростають. Відповідно, якщо ракові клітини більш активні, ніж навколишні тканини, то і шкідлива дія випромінювання заподіє їм більш серйозної шкоди. Це обумовлює ефективність променевої терапії при однаковому опроміненні пухлинних клітин та великих обсягів здорової тканини.

Однак сучасні медичні установки для променевої терапії дозволяють істотно збільшити терапевтичне відношення за рахунок «фокусування» дози іонізуючого випромінювання в патологічному вогнищі та відповідно захисті здорових тканин.
Для лікування злоякісних новоутворень найбільше застосування отримав радіоактивний ізотоп Со-60. За характером свого випромінювання він більш придатний для опромінення глибоко розташованих вогнищ та дає менше ускладнень.

У світовій практиці променева терапія показана в більш ніж 70% випадків онкологічних захворювань. Вона може застосовуватися як самостійно, так і в поєднанні з іншими методами лікування (хірургічний, медикаментозний), які підбираються для кожного індивідуально.

Застосовуючи сучасні технології в променевій терапії, на сьогоднішній день можна домогтися максимально результативного та ефективного результату лікування з мінімальним збитком для оточуючих пухлин здорових тканин та органів, а також зберегти звичний образ та темп життя. У разі генералізованого пухлинного процесу, променева терапія може бути застосована для зняття больового синдрому з анальгезивною метою.

Відділення дистанційної променевої терапії та близькофокусної рентгенотерапії працює щодня з 8.00 до 16.00

 

Контакти

 • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
  вул. Нежданової 32
  E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
  oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
  Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00