Відділення онкогінекології

Марченко Олександр Іванович – завідуючий відділенням онкогінекології, лікар-онкогінеколог вищої категорііМарченко Олександр Іванович – завідуючий відділенням онкогінекології, лікар-онкогінеколог вищої категорііВідділення онкогінекології КУ «ОООД» засноване у 1966 р. За роки існування відділення ним керували Кравець Т.І., Мозговий Ю.С., Туренко А.В., Лук'янчук О.В., Ануфрієв М.Г. З 2007 р. відділенням керує Марченко О.І. Відділення здійснює діагностику та лікування злоякісних, доброякісних і передракових захворювань жіночих статевих органів.

Відділення онкогінекології надає комплекс лікувально-діагностичних, профілактичних, санітарно-просвітницьких, організаційно-методичних заходів, що забезпечують збереження здоров'я населення, надання якісної медичної допомоги хворим онкогінекологічного профілю, а також профілактику онкологічних захворювань серед жіночого населення.

Ліжковий фонд стаціонару (30 ліжок) представлений одномісними, двомісними, тримісними палатами. На базі онкогінекологічного відділення знаходяться: десять палат загального профілю, одна палата для післяопераційних хворих, і одна палата для хворих з гнійно-септичними ускладненнями. Онкогінекологічне відділення ООД надає спеціалізовану хірургічну допомогу онкогінекологічним хворим із застосуванням сучасних підходів до лікування хворих і новітніх методик проведення хірургічних операцій. У відділенні онкогінекології використовуються сучасні методи хірургічного лікування передракових і злоякісних захворювань шийки матки, яєчників, тіла матки й вульви.

Посадовим обов'язком фахівців онкогінекологічного відділення є правильна організація та неодмінне дотримання лікувально-охоронного режиму, якість проведених лікувально-діагностичних заходів, підвищення рівня професійних знань, правильна й сучасна тактика ведення хворих онкогінекологічного профілю. Наші співробітники використовують нові високоефективні та високотехнологічні методики хірургічного лікування хворих, вдосконалюють заходи, спрямовані на скорочення термінів медичної та соціальної реабілітації хворих. Кількість здійснюваних у відділенні операцій на рік досягає 1000.

Лікувально-діагностична робота відділення нерозривно пов'язана з науково-дослідницькою діяльністю. Щорічно результати проведених нами досліджень публікуються в провідних медичних журналах, видаються монографії, методичні рекомендації та посібники для лікарів. Наукові дослідження проводяться у тісній співпраці з кафедрою онкології ОНМедУ. На базі відділення проходять навчання інтерни, студенти, ординатори Одеського Національного медичного університету. Лікарі відділення постійно беруть участь та виступають з доповідями на з'їздах, симпозіумах, науково-практичних конференціях різного рівня.

Відділення онкогінекології має у своєму розпорядженні широкий спектр сучасних діагностичних методик, включаючи розширену кольпоскопію з прицільною біопсією шийки матки, цервікогістероскопію з роздільним діагностичним вишкрібанням матки, гістерорезектоскопію, діагностичну лапароскопію, тощо.

Тісна співпраця з амбулаторно-поліклінічним відділенням КУ «ОООД» дозволяє в найкоротші терміни встановити діагноз, провести уточнюючу діагностику (в тому числі УЗД, комп'ютерну томографію, визначення рівнів пухлинних маркерів, цитологічні та гістологічні дослідження) і обрати адекватну лікувальну тактику. У відділенні успішно впроваджені та застосовуються сучасні міжнародні стандарти діагностики та лікування хворих на злоякісну патологію жіночої статевої системи. Проте, при виборі того чи іншого методу лікування або їх комбінації наші досвідчені фахівці керуються безліччю факторів, підходячи до кожної пацієнтки та її проблеми виключно індивідуально.

Фахівці відділення:

Лук'янчук Олег Валерійович, генеральний директор ОООД, заслужений лікар України, завідуючий кафедрою реконструктивної та відновлювальної медицини з курсом репродуктології, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров'я», магістр державного управління, лікар-онкогінеколог вищої категорії, головний позаштатний онколог обласного управління охорони здоров'я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації.

Завідуючий відділенням:

Марченко Олександр Іванович, лікар-онкогінеколог вищої кваліфікаційної категорії. Є членом асоціації онкогінекологів України.

Лікарі ординатори:

Казарновський Михайло Олександрович, лікар акушер-гінеколог, спеціаліст з малоінвазивних методів діагностики й лікування (гістероскопія, лапароскопія).

Чущак Юлія Іванівна, лікар-онкогінеколог.

Косменюк Віктор Юрійович, лікар-онкогінеколог першої категорії.

Бондаренко Наталя Василівна, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Старущенко Тетяна Євгенівна, лікар акушер-гінеколог 1 категорії, онколог, кандидат медичних наук, доктор філософії. Нагороджена почесною грамотою облради «За великий внесок у розвиток охорони здоров'я та підвищення репродуктивного здоров'я жінок України, високий професіоналізм»
Є автором ряду наукових статей, має 3 патенти на винаходи.

Кротенко Христина Опанасівна, лікар-онкогінеколог, кандидат медичних наук.

Список високоспеціалізованої допомоги:

Хірургічне лікування злоякісних пухлин жіночих статевих органів - пріоритетний напрямок наукової та практичної діяльності відділення онкогінекології. Окрім онкогінекологічної патології, фахівці відділення займаються хірургічним лікуванням пацієнток з фоновими та передраковими захворюваннями.

При місцево-поширених і дисемінованих формах злоякісних пухлин геніталій застосовуються розширені й комбіновані операції. Завдяки професіоналізму хірургів відділення й сучасному обладнанню дані втручання робляться на високому технічному рівні, що дозволяє мінімізувати кількість ускладнень й провести швидку реабілітацію пацієнток.

У відділенні онкогінекології на високому рівні виконується весь спектр оперативних втручань, що використовуються при лікуванні злоякісних та доброякісних захворювань жіночої статевої системи, в тому числі:

 • Вульвектомія з пластичним компонентом;
 • Розширена вульвектомія;
 • Гемівульвектомія;
 • Вульвектомія з двосторонньою пахово-стегнової лімфаденектомією за Дюкеном;
 • При місцевопоширеному процесі виконується резекція уражених органів;
 • Розширена екстирпація матки з придатками (модифікована операція Вертгейма, радикальна гістеректомія) при раку шийки матки;
 • Радикальні операції (екстирпація матки з придатками, резекція або видалення великого сальника) при ранніх стадіях злоякісних пухлин яєчників;
 • Циторедуктивні хірургічні втручання та операції типу «second-look» при дисемінованих формах раку яєчників;
 • Екстирпація матки з придатками з тазовою лімфаденектомією при раку тіла матки (операція Бохмана);
 • Лапароскопічні операції;
 • Оперативні втручання при гігантських кістомах яєчників та міомах матки великих розмірів з інтраопераційною цитодіагностикою;
 • Ендоскопічні втручання (гістероскопія, гістерорезекція, абляція ендометрія);
 • Вагінальна гістеректомія;
 • LAVH (Лапароскопічно-асистована вагінальна екстирпація матки);
 • Надпіхвова ампутація матки з/без придатків.

Малі операції:

 • Діагностичне вишкрібання матки;
 • Діатермоелектроконізація шийки матки;
 • Пластика шийки матки;
 • Поліпектомія;
 • Видалення паппілом зовнішніх статевих органів.

Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи й високий рівень професійної підготовки, що дозволяє ефективно вирішувати складні завдання, пов'язані з лікуванням онкогінекологічних захворювань. Завдяки кваліфікованому середньому та молодшому медичному персоналу, хворі цілодобово забезпечені турботою та увагою.

Режим роботи відділення онкогінекології КУ «ОООД»: з 8.00 до 16.42 щодня, окрім вихідних (субота та неділя).

 

Профілактика раку

РАК вульви


Первинна профілактика:

Згідно з патогенетичними механізмами розвитку раку вульви, первинна профілактика повинна бути спрямована на попередження захворювань, що передаються статевим шляхом, нормалізацію обмінно-ендокринних порушень, а також гормонального фону в постменопаузальному періоді. Важливим моментом первинної профілактики раку є санітарно-просвітницька робота стосовно шкоди паління та його ролі у виникненні та розвитку онкологічних захворювань.

Вторинна профілактика:

До заходів вторинної профілактики можна віднести своєчасне та адекватне лікування фонових нейродистрофічних процесів й особливо внутрішньоепітеліальної неоплазії вульви.

Напрямки профілактики раку вульви:

 • лікування нейродистрофічних процесів (плоскоклітинної гіперплазії та склерозуючого лишаю) не повинно починатися без гістологічного уточнення діагнозу;
 • при плоскоклітинній гіперплазії, що розташовується над поверхнею шкіри (гіпертрофічні та бородавчасті форми), перевагу слід віддавати хірургічному лікуванню, кріодеструкції або застосуванню СО2-лазера;
 • консервативне медикаментозне лікування нейродистрофічних захворювань при відсутності ефекту не повинно тривати більше півроку. У цих випадках слід обговорити питання про хірургічне лікування;
 • у хворих на нейродистрофічні захворювання під час гістологічного дослідження з високою частотою виявляються дисплазія та преінвазивний рак вульви. Хірургічне лікування дисплазії та раку in situ - найбільш ефективний шлях попередження інвазивного раку вульви;
 • розширення показань для хірургічного лікування при дисплазії вульви;
 • розробка методик органозберігаючих операцій та кріо- або лазерної деструкції у хворих молодого віку з дисплазією або преінвазивним раком вульви, що буде сприяти сексуальній реабілітації жінок.

Рак шийки матки


Первинна профілактика:

Первинна профілактика раку шийки матки полягає в усуненні факторів ризику розвитку РШМ. Необхідне проведення санітарно-просвітницької роботи з попередження раннього початку статевого життя, шлюбів до 16 років, частої зміни статевих партнерів, а також з використання засобів індивідуального захисту (презерватив) при статевих контактах і дотриманню правил особистої гігієни для профілактики інфікування ВПЛ, ВПГ, ВІЛ. Сюди ж відноситься відмова від паління, дотримання санітарних норм на гірничорудних, нафтопереробних, вугільних виробництвах.

Вторинна профілактика:

Вторинна профілактика раку шийки матки полягає в проведенні скринінгових заходів (профілактичний огляд разом з кольпоскопією і взяттям мазків для цитологічного дослідження) для своєчасного виявлення й адекватного лікування фонових і передракових процесів.

В цілому, успішність лікування раку шийки матки полягає в якомога більш ранньому виявленні та адекватному лікуванні даної патології.

Одним з головних подій поточного десятиліття в імунології та онкологінекологіі більшість вітчизняних і зарубіжних фахівців називають створення вакцини для профілактики раку шийки матки. Як вже згадувалось, серед більш ніж 80 типів вірусу папіломи людини, здатних інфікувати людину, є 4 типи, які обумовлюють близько 80% всіх випадків цервікального раку: це папіломавіруси людини 16, 18, 31, 33 і 35 типів. Створення вакцини проти даних типів збудника дозволить надійно захистити від раку шийки матки дівчат і жінок. У якості вакцинного антигену можуть використовуватись вірусоподібні частинки, здатні індукувати ефективну гуморальну та клітинну імунну відповідь на введені антигени. При цьому, наприклад, концентрація антитіл після імунізації проти вірусу папіломи людини 16 типу в десятки разів перевищує таку при природній інфекції. При конструюванні вакцини вченими використовувався унікальний ад'ювант, який дозволить створити не тільки сильний, але й тривалий захист організму людини - адже необхідно запобігти можливості інфікування протягом тривалого періоду життя, в ідеалі - довічно, без додаткових ревакцинуючих доз. В Україні зареєстрована та у 2007 р. ліцензована вакцина «Церварікс», здатна викликати стійкий імунітет проти вірусів папіломи людини 16 і 18 типів. У 2010 році ліцензована вакцина «Гардасил», що викликає стійкий імунітет проти вірусів папіломи людини 16, 18, 33 і 35 типів.

Однак необхідно пам'ятати ту важливу обставину, що вакцини не замінюють, а лише у деяких випадках доповнюють існуючі заходи профілактики раку шийки матки (періодичні огляди та обстеження - скринінг), а також не мають лікувального ефекту. З огляду на дану обставину, найбільш відповідний контингент для вакцинації цими вакцинами, - дівчатка, які не почали статеве життя (тобто 9-13 років). При цьому слід пам'ятати про те, що віддалені результати застосування вакцини ще не вивчені, і вплив такої вакцинації на імунну систему майбутньої матері остаточно не досліджено. Саме з цієї причини, використання вакцин сьогодні викликає більше запитань, ніж відповідей. Ми рекомендуємо лікарям дуже суворо підходити до відбору контингенту пацієнток для вакцинації проти вірусу папіломи людини, пам'ятаючи про те, що будь-яка жінка після 18 років, що живе статевим життям, вже вважається умовно інфікованою. В такому випадку ефективність вакцинації дорівнює нулю.

РАК яєчників


Первинна профілактика:

 • своєчасні пологи (перші пологи до 20-24 років знижують ризик виникнення гормонзалежних пухлин; також встановлено, що для жінок, в анамнезі яких були пологи, ризик знижений на 30-70% в порівнянні з тими, що не народжували);
 • використання оральних контрацептивів, які знижують відносний ризик розвитку раку яєчників (зі збільшенням тривалості використання їх протекторний ефект посилюється);
 • превентивна аднексектомія у випадку сімейного раку яєчників;
 • тривала лактація є превентивним фактором розвитку раку яєчників.

Вторинна профілактика:

 • формування, регулярне спостереження і своєчасне лікування пацієнток, які знаходяться в групі ризику з виникнення раку яєчників;
 • кожній жінці, особливо після 40 років, один раз на рік необхідно виконувати УЗД органів малого таза (з обов'язковим використанням вагінального датчика).

РАК тіла матки


Первинна профілактика:

Методи первинної профілактики раку тіла матки спрямовані на усунення перерахованих факторів ризику розвитку раку ендометрія та спрямовані на усунення гіперестрогенії; зниження маси тіла, компенсацію цукрового діабету, відновлення репродуктивної функції, нормалізацію менструального циклу, усунення причин ановуляції, своєчасне оперативне лікування при фемінізуючих пухлинах.

Вторинна профілактика:

Однак найбільш діючими є заходи вторинної профілактики, спрямовані на своєчасну діагностику й лікування фонових та передракових проліферативних процесів ендометрія: адекватне обстеження й лікування, скринінг жінок 1 раз на рік з використанням трансвагінальної ехографії, формування груп ризику з виникнення раку ендометрія з регулярним наглядом (трансвагінальна ехокардіографія й аспіраційна біопсія 1 раз на 6 місяців).

Контакти

 • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
  вул. Нежданової 32
  E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
  oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
  Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00