Відділення торакальної онкології

Прохода Сергій Анатолійович – завідуючий торакальним відділенням, хірург-онколог вищої категоріїПрохода Сергій Анатолійович – завідуючий торакальним відділенням, хірург-онколог вищої категоріїТоракальне відділення Одеського обласного онкодиспансеру засноване у 2001 р. і розраховане на 40 ліжок. У відділенні надається допомога хворим з пухлинними захворюваннями органів дихання (трахея, бронхи, легені), середостіння, грудного і черевного відділів стравоходу, ребер, грудної клітини й діафрагми, як у вигляді самостійного хірургічного лікування, так і у складі комбінованого й комплексного лікування, а іноді й самостійного хіміо-променевого лікування.

У штаті відділення працює четверо лікарів, з них - троє лікарів онкохірургів вищої категорії.

Основним напрямком роботи відділення є допомога хворим на рак органів грудної клітини. Щорічно в торакальному відділенні ОООД отримують лікування близько 1000 хворих на рак.

Протягом останніх років рак легенів займає перше місце серед онкологічних захворювань чоловічого населення України, щорічно реєструється близько 1200 первинних випадків захворювання на рак легені в Одеському регіоні, з них 850 - в Одеській області. Більшість первинних хворих (близько 80%) проходять обстеження та лікування в Одеському обласному онкологічному диспансері. Всі ці хворі починають своє обстеження і лікування в торакальному відділенні ОООД. Фахівці відділення мають великий досвід в питаннях надання допомоги хворим на рак органів грудної клітини.

Відділення обладнане апаратурою, необхідною для проведення повного обсягу діагностичних досліджень і надання високоспеціалізованої хірургічної допомоги онкохворим (фібробронхоскопи, фіброгастродуоденоскопи, відеоторакоскопічне обладнання, цифровий рентгенапарат, спірограф, апарат УЗД).

Обстеження хворих починається в консультативно-поліклінічному відділенні ОООД, де є можливість протягом однієї доби виконати весь обсяг досліджень, який передбачений наказом МОЗ України 554 від 17.09.2007 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія», а саме: провести консультацію торакального хірурга-онколога, виконати необхідні рентгенологічні (рентген і КТ органів грудної клітини), ультразвукові (УЗД органів черевної порожнини, заочеревинного простору, периферичних лімфовузлів і ехокардіоскопію) та ендоскопічні (фібробронхоскопію та езофагогастродуоденоскопію з обов'язковим цитологічним і гістологічним дослідженнями) дослідження, встановити діагноз і стадію захворювання й направити хворого на постійно діючий мультидисциплінарний консиліум для визначення тактики лікування.

У торакальном відділенні ОООД виконуються усі види хірургічних втручань у хворих на рак бронхів, легенів, стравоходу, середостіння, грудної клітини. Щорічно хірурги відділення виконують близько 500 радикальних оперативних втручань. Протягом останніх 10 років післяопераційна летальність у відділенні не перевищує 0,2%. У відділенні широко використовують сучасні методи відеоторакоскопічних оперативних втручань, як для діагностики, так і для радикального і паліативного лікування. Виконання цих методів дозволяє значно зменшити термін перебування хворих в стаціонарі (до 3-4 діб), скоротити післяопераційний період реабілітації і за показаннями своєчасно почати спеціальне променеве і хіміотерапевтичне лікування.

Самостійним напрямком діяльності торакального відділення є також надання паліативної хірургічної допомоги хворим з метастичними плевритами шляхом виконання відеоторакоскопічних операцій, що значно покращує якість життя пацієнтів і дає можливість провести комплексне лікування не тільки у хворих на рак легені, а й у хворих на рак молочної залози, органів малого таза тощо.

У торакальном відділенні ОООД широко використовуються методи паліативних ендоскопічних втручань у хворих на поширений рак стравоходу, ускладнений дисфагією, у вигляді встановлення стравохідних стентів, а також методи ендоскопічної реканалізації пухлин у хворих на поширений рак трахеї та бронхів.

Лікарі торакального відділення ОООД постійно беруть участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, результати практичної наукової діяльності відділення надруковані у вигляді статей і доповідей. У відділенні постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з питань профілактики раку, лікарі беруть участь в телевізійних програмах, конференціях.

Таким чином, у торакальному відділенні ОООД проводиться обстеження й надання високоспеціалізованої допомоги хворим з онкопатологією органів грудної клітини на найсучаснішому рівні згідно з існуючими міжнародними стандартами.

Торакальне відділення ОООД розташоване на четвертому поверсі хірургічного корпусу і розраховане на 40 ліжок. У відділенні 11 палат стаціонарних хворих, з них 2 палати для післяопераційних хворих, 3 палати підвищеного комфорту, палата для інвалідів та учасників бойових дій.

Фахівці відділення:

Прохода Сергій Анатолійович, завідуючий торакальним відділенням, хірург-онколог вищої категорії;

Севергін Владислав Євгенович, кандидат медичних наук, доцент кафедри ОНМУ, хірург-онколог вищої категорії;

Душко Микола Євгенович, хірург-онколог вищої категорії;

Ткач Юрій Григорович, хірург-онколог вищої категорії;

Якимович Володимир Володимирович, хірург-онколог.

 

У відділенні проводяться:

 • торакоскопія з біопсією;
 • стентування порожнистих органів (трахея, стравохід);
 • ендоскопічна радіочастотна електрокоагуляція пухлин;
 • парастернальна медіастинотомія з біопсією;
 • видалення пухлин ребер і грудної стінки;
 • атипова резекція легені (частина одного сегмента, сегмент);
 • видалення доброякісних пухлин (гамартома, туберкулома легенів, лейоміома стравоходу);
 • видалення пухлин середостіння;
 • операція типу Льюїса;
 • операція типу Гарлока;
 • операція типу Торека;
 • проксимальная резекція шлунка з резекцією дистального відділу стравоходу;
 • пульмонектомія (звичайна, розширена, комбінована);
 • лобектомія (звичайна, розширена, комбінована);
 • комплексне лікування пухлин стравоходу;
 • комплексне лікування раку легені (операція + хіміотерапія + променева терапія).

Режим роботи відділення:

Амбулаторний прийом хворих проводиться в кабінеті консультативного прийому онкоторакального хірурга в диспансерно-поліклінічному відділенні ОООД з 8.00 до 14.00 з понеділка по п'ятницю. Всі фахівці відділення здійснюють прийом згідно з графіком. Рентгенологічні, УЗ та ендоскопічні дослідження здійснюються у відділенні функціональної, променевої та інтраскопічної діагностики ОООД.

Стаціонарне торакальне відділення ОООД працює цілодобово, госпіталізація хворих у відділення проводиться планово з 8.00 до 16.00 за направленням консультанта торакального онкохірурга, який здійснює амбулаторний прийом. Фахівці відділення працюють з 8.00 до 16.00, в інший час хворі знаходяться під наглядом чергового медперсоналу.

Щотижня, по понеділках, з 10.00 у відділенні проводиться обхід головного лікаря ОООД і його заступників, на якому керівники установи проводять контроль роботи відділення та завжди спілкуються з хворими з питань поліпшення умов перебування та надання медичної допомоги в ОООД.

Оперативні втручання здійснюються з 10.00 щодня, окрім понеділка.

Щоденно з 13.00 лікарі відділення беруть участь в роботі мультидисциплінарного консиліуму, на якому вирішуються питання надання високоспеціалізованої допомоги хворим, які завершили обстеження.

 

Профілактика раку:


Рак стравоходу:

Відносна профілактика раку стравоходу - припинення паління, зменшення вживання гарячих напоїв, алкоголю, продуктів тривалого зберігання, що містять сіль та нітрозаміни.

Рак легені:

Первинна профілактика раку легені - заходи, спрямовані, на усунення або різке зменшення впливу на організм речовин і факторів, визнаних на даний час канцерогенними та граючими значну роль у виникненні й розвитку злоякісного процесу. Основна мета гігієнічної профілактики раку легені - боротьба з забрудненням повітря або хоча б зменшення ступеня його забруднення, з виробничими (професійними) шкідливими факторами та вкрай шкідливою звичкою - палінням.

Вторинна профілактика (медична) передбачає планово-організаційну систему обстеження населення з метою виявлення, обліку та лікування фонових і передпухлинних захворювань легенів - чинників підвищеного ризику раку легені. До груп підвищеного ризику відносять пацієнтів, які хворіють на хронічний бронхіт, туберкульоз, які тривалий час палять у віці 50 років і старше, а також особи, що вилікувались від злоякісного захворювання. Диспансерне спостереження з періодичним обстеженням таких хворих (рентгенографія та (або) КТ органів грудної клітини, у разі необхідності - фібробронхоскопія) направлене на виявлення ранніх форм раку легені, лікування яких дає гарні віддалені результати.

 

Контакти

 • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
  вул. Нежданової 32
  E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
  oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
  Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00