Відділення внутрішньопорожнинної променевої терапії з радіоізотопною лабораторією

Стоян Валентина Трифонівна – завідуюча відділенням, лікар-радіолог вищої  категоріїСтоян Валентина Трифонівна – завідуюча відділенням, лікар-радіолог вищої категоріїВнутрішньопорожнинна променева терапія являється одним из ведучих компонентів, а найчастіше, основним, при комплексному лікуванні злоякісних захворювань жіночої статевої сфери, раку прямої кишки, пухлин м’яких тканин, рецидивів у післяопераційні рубці молочних залоз та інш..

Спеціалісти відділення надають висококваліфікаційну, спеціалізовану радіологічну допомогу, оптимізують підбір схем променевої терапії, а також успішно використовують складні схеми хіміопроменевого лікування прямої кишки, пухлин жіночої статевої сфери. Важлива увага приділяється пацієнтам з місцево розповсюдженими формами раку тіла та шийки матки, для яких розроблені та упроваджені унікальні методики комплексного лікування.

Відділення оснащене гамма-терапевтичними апаратами АГАТ–В, Multi Source з комп’ютерною системою планування променевої терапії, що дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до лікування, підвести максимально точно джерело іонізуючого випромінювання до пухлини з мінімальною дією на оточуючі здорові тканини.

Лікарі працюють за системою єдиного лікаря радіолога, володіють самими сучасними методиками внутрішньопорожнинної,, внутрішньотканинної, контактної променевої терапії злоякісних пухлин різних локалізацій на всіх апаратах внутрішньопорожнинної та дистанційної телегамматерапії. Щорічно у відділенні отримують променеву терапію біля 1000 хворих в амбулаторних і стаціонарних умовах.

У лабораторії радіонуклідної діагностики та терапії проводяться діагностичні обстеження більше 1000 хворим щорічно на гамма-камері ГКС 301Т з метою раннього виявлення метастазів у кістяк при різних локалізаціях основного процесу, пухлин щитовидної залози, динамічні дослідження нирок відкритими радіоактивними препаратами. Відкритий єдиний на Півдні України блок по лікуванню злоякісних та доброякісних захворювань щитовидної залози, метастазів у кістки кістяка відкритими радіоактивними препаратами.

У відділенні внутрішньопорожнинної променевої терапії з лабораторією радіонуклідної діагностики та терапії працюють:

Стоян Валентина Трифонівна – завідуюча відділенням, лікар радіолого вищої категорії.
Іванова Людмила Петрівна - лікар радіолого вищої категорії, Заслужений лікар України.
Богданович Людмила Ігорівна - лікар вищої категорії з радіонуклідної діагностики та терапії.
Кулічкова Олеся Валентинівна - лікар другої категорії з радіонуклідної діагностики та терапії.
Косаковский Олексій Дмитрович – лікар радіолог.


    

Співробітниками відділення опубліковано більше 30 наукових робіт, статей, доповідей, 6 раціоналізаторських пропозицій, спільно з Національим інститутом раку розроблені методичні рекомендації по лікуванню раку шийки матки. Лікарі відділення приймають участь у роботі радіологичних конференцій, з’їздів, форумі в з радіології та ядерної медицини з міжнародною участю, що підвищує кваліфікацію спеціалістів та дозволяє впроваджувати в практику лікування нові методики променевої терапії.

Стаціонар відділення працює в цілодобово , в тісному контакті з іншими відділеннями диспансеру.
Лікарі відділення працюють з 8.00 до 14.00

 

Контакти

  • Адреса: Україна, м. Одеса, 65010,
    вул. Нежданової 32
    E-mail: odessaonko@gmail.com - поштова адреса для офіційного листування. Секретар генерального директора.
    oblonkodispanser@gmail.com - поштова адреса для пацієнтів, партнерів, тощо.
    Колл-центр ОООД: (073) 107 30 00