Інформаційно-аналітичний відділ та канцер-реєстр

Інформаційно-аналітичний відділ з канцер – реєстром є структурним підрозділом КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер»ООР».

Відділ здійснює моніторинг стану захворюваності населення Одеської області на злоякісні новоутворення.

Важливим завданням є координація роботи ЛПУ всіх рівні з організації збору, обробки й збереження інформації про онкологічних хворих, рішення проблем профілактики, ранньої діагностики та лікування раку.

Для цього з 1997 р. у відділі функціонує програмний комплекс «Популяційний канцер – реєстр» (ПКР), який являє собою комп′ютерну базу персоніфікованих даних про онкологічних хворих області. ПКР містить інформацію про більш 200 000 хворих злоякісними новоутвореннями.

З 01.01.2016 г. впроваджений програмний комплекс «Лікарняний канцер – реєстр» (ЛКР) – комп′ютерна база даних про хворих, пролікованих у стаціонарних відділеннях обласного онкологічного диспансеру. Використання даних програм дозволило перейти на більш високий рівень інформаційного забезпечення, управління службою. Практична значимість популяційного та лікарняного канцер – реєстрів полягає, насамперед, у відмові від рутинних, паперових технологій складання звітів, можливості контролю над станом диспансерного спостереження за онкохворими, мати уточнену інформацію про захворюваність та смертність від раку.

Дані програмні комплекси працюють за єдиними сучасними інформаційними технологіями, які розроблені й підтримуються Національним канцер – реєстром України.

Статистичні дані, отримані засобами ПКР та ЛКР, використовуються для прийняття управлінських рішень, наукових цілей, дозволяють здійснювати моніторинг онкоепідеміологічної ситуації в області.

В установленому порядку здійснюєтся забезпечення статистично-аналітичною інформацією Міністерства охорони здоров’я,  Департаменту охорони здоров’я ООДА, інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики міст та районів обалсті.

На підставі аналізу показників, що характеризують стан протиракової боротьби в Одеській області, розробляються пропозицій щодо їх поліпшення.

Відділ забезпечений сучасним обладнанням (комп’ютерами, принтерами та іншим), має внутрішню комп’ютерну сеть, доступ до мережі Інтернет.

Відділ працює в тісному контакті з онкокабінетами, інформаційно – аналітичними центрами медичної статистики міст і районів Одеської області; постійно взаємодіє з Національним інститутом раку з питань організації протиракової боротьби; приймає участь у розробці нормативних документів з онкології, як на рівні області, так і для України в цілому.

Відділ очолює
Кузнецова Людмила Никифорівна – завідуючий відділом, лікар вищої категорії за фахом «Організація й управління охороною здоров’я»

Телефон: (048) 720 26 49; (048) 720 26 56

ІАВ працює щодня з 08-00, крім суботи та неділі