Лабораторна діагностика

До діагностичного комплексу клінічної лабораторної діагностики Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру, в тому числі, входить клінічна, біохімічна, імунологічна та бактеріологічна лабораторії.

 

Широкий спектр проведених клініко-лабораторних досліджень дозволяє в найкоротші терміни провести  ранню діагностику  проліферативних процесів, виявити порушення в системі гемостазу, оцінити стан ліпідного, мінерального, вуглеводного, білкового обмінів. Також дуже важливою є оцінка стану нейрогормональної регуляції. Для цього в клініко-діагностичній лабораторії проводиться визначення гормонів щитовидної залози, надниркових залоз, репродукції.

 

Особливе значення приділяється визначенню онкомаркерів, які з’являються в крові за рахунок трансформації і розростання клітин пухлини. Цей вид дослідження дозволяє лікарю оцінити онкологічний статус пацієнта, контролювати процес лікування, отримувати точні дані про стан пухлини. Видовий склад онкобілка дозволяє визначити, в якій області знаходиться епіцентр хвороби, або вказати на локальне розташування пухлини.

 

Бактеріологічні дослідження спрямовані на виявлення патогенних мікроорганізмів у хворого, що надалі використовується для діагностики і підбору антибактеріального лікування інфекційного захворювання. Також ці дослідження необхідні для виявлення дисбактеріозу і способу його корекції.

 

Види клініко-лабораторних досліджень:

 

Загальноклінічні дослідження:

1. Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної густини, рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл);

2. Мікроскопія осаду сечі;

3. Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Амбюрже, проба Нечипоренко, 3-склянки проба);

4. Визначення концентраційної здатності нирок (проба Земніцкого);

5. Дослідження калу;

6. Дослідження виділень сечостатевих органів.

 

Гематологічні дослідження:

 1. Визначення гемоглобіну крові;
 2.  Підрахунок еритроцитів у крові;
 3. Визначення гематокритної величини;
 4. Ерітрограмма (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну  еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів);
 5. Підрахунок ретикулоцитів;
 6. Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограмма (визначення тромбокріта, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів);
 7. Визначення ШОЕ;
 8. Підрахунок лейкоцитів;
 9. Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові;
 10. Лейкограма;
 11. Дослідження крові на малярійні паразити.

 

Біохімічні дослідження:

1. Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази, панкреатичної амілази, ліпази, холінестерази);
2. Дослідження мінерального обміну (визначення хлоридів, кальцію, іонізованого  кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, залізозв’язуючої здатності, калію, натрію);

3. Визначення рН крові;

4. Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, аполіпопротеїнів А1, В);

5. Визначення загального білка, альбуміну, білкових фракцій крові;
6. Визначення глюкози, інсуліну, С-пептиду, розрахунок індексу НОМА;
7. Визначення білірубіну і його фракцій;

8. Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну;
9. Визначення серомукоїдів;

10. Тимолова проба;

11. Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНВ, тромбіновий час, АЧР, АЧТЧ, D-димера, визначення фібриногену А, фібриногену В, етанолового тесту, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові).

 

Імунологічні дослідження:

 1. Визначення групи крові і резус-фактора;
 2. Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О, серомукоїда.
 3. Визначення специфічних білків (трансферин, феритин, міоглобін, тропонин І, кальцитонін, прокальцитонін, гомоцистеїн, гаптоглобін);
 4. Визначення імуноглобулінів А, М, G, Е.
 5. Визначення гормонів щитовидної залози (загальний і вільний T3, T4, тиреотропного гормону(ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ),антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобулину);
 6. Визначення гормонів надниркових залоз (кортизол, ДГЕА-сульфат);

 

Онкоскрінінг:


Жіноча онкологічна панель:

1. СА 15-3 (онкомаркер молочної залози, легенів);

2. МСА (антиген MUC1 (M22)) – онкомаркер молочної залози, кісткової тканини);

3.СА 125 (онкомаркер яєчників, матки);

4. HE-4 (онкомаркер яєчників);

5. ROMA ІI (Індекс Рома ІI – ризик розвитку раку яєчників);

6. Загальний бета-ХГЧ (хоріонічний гонадотропін) – маркер трофобластичних пухлин, хоріонкарціноми яєчника або плаценти (найбільш чутливий), раку яєчок, сечового міхура;

7. SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.

Чоловіча онкологічна панель:

 1. Загальний бета-ХГЧ (хоріонічний гонадотропін) – маркер трофобластичних пухлин, хоріонкарціноми яєчника або плаценти (найбільш чутливий), раку яєчок, сечового міхура;
 2. ПСА (TPSA) – простат-специфічний антиген загальний;
 3. ПСА вільний (FPSA) – простат-специфічний антиген вільний;
 4. Індекс FPSA / ТPSA (ризик розвитку раку простати).

Онкомаркери шлунково-кишкового тракту:

 1. СЕА (раково-ембріональний антиген) – загальний онкомаркер;
 2. СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози);
 3. СА 72-4 (онкомаркер шлунку);
 4. AFP (альфа-фето протеїн) – маркер пухлин печінки, яєчок, яєчників, жовчовивідних проток, жовчного міхура;
 5. NSE (нейронспецифічна енолаза) – маркер пухлин нейроендокринного походження, дрібноклітинного раку легенів;
 6. 6. СА 242 (маркер пухлин шлунково-кишкового тракту: рак підшлункової залози, шлунка, колоректальний рак);
 7. SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви;
 8. СА 50 (маркер гастроінтестинальних пухлин, в першу чергу – раку підшлункової залози).

Онкомаркери легенів:

 1. СЕА (раково-ембріональний антиген) – загальний онкомаркер;
 2. CYFRA 21-1 (маркер недрібноклітинного раку легенів, сечового міхура);
 3. NSE(нейронспецифічна енолаза) – маркер пухлин нейроендокринного походження, дрібноклітинного раку легенів;
 4. SCC(антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.

 

Бактеріологічні дослідження:

1. Посів калу на збудників кишкової інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;

2. Дисбактеріоз кишечника з визначенням чутливості до фагів;

3. Посів сечі, ліквору, вмісту кіст, виділень сечостатевої системи, суглобової, асцитичної, плевральної рідин на бактерії-збудники інфекцій з визначенням чутливості до антибіотиків;

4. Посів крові на стерильність;

5. Посів на дріжджові гриби з визначенням чутливості до антимікотичних препаратів;

6. Посів виділень верхніх дихальних шляхів на збудники інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;

 

Оснащення лабораторії

У 2020 Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр («Одеський обласний онкологічний диспансер») уклав договір з Національною службою здоров’я, Для лабораторії експрес-діагностики, біохімічної лабораторії, бактеріологічної лабораторії та клінічної лабораторії були придбані: сучасний аналізатор газів крові, аналізатор параметрів гемостазу, гематологічний аналізатор, центрифуги, термостати, сухожарові шафи, автоматичний аналізатор ШОЕ, аналізатор сечі, мікроскопи, сучасний автоклав.

 

Оновлене лабораторне обладнання дозволяє обстежувати 200 пацієнтів щодня видавати точний аналіз, який сьогодні є найкращим показником серед усіх медичних закладів Одеської області. А також, з 1 квітня 2020 року пацієнтам відділення хіміотерапія, радіології як для стаціонару так і для амбулаторного прийому, для пацієнтів хірургічних стаціонарів наступні лабораторні дослідження виконуються безкоштовно, виключно за наявності формалізованого направлення від лікаря.

 

Правильність, достовірність та точність  досліджень забезпечуються завдяки використанню  якісних реактивів  і підтверджується участю в міжлабораторному, міжнародному контролі якості, а також щоденним проведенням внутрішньолабораторного контролю якості.