Антикорупційна діяльність

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції КНП "Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр" ООР:

Антикорупційна програма Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру

Корисні посилання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0317884-17#Text