Діагностичний комплекс клінічної лабораторної діагностики

Клініко-діагностична лабораторія виконує широкий спектр досліджень, оснащена сучасним клініко-лабораторним обладнанням, автоматичними аналізаторами. У лабораторії працюють кандидат біологічних наук, лікарі-лаборанти та фельдшери-лаборанти вищої кваліфікаційної категорії, головною метою яких є виконання широкого спектру лабораторних досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики. Співробітники клініко-діагностичної лабораторії проводять активну науково-практичну роботу, є авторами і співавторами 1 Патенту України, більше 30 наукових робіт, представляють матеріали власних досліджень і розробок на міжнародних і всесвітніх конгресах, форумах, науково-практичних конференціях.

До складу клініко-діагностичної лабораторії входить клінічна, біохімічна, імунологічна і бактеріологічна лабораторія. Для пацієнтів відділення реанімації та інтенсивної терапії клінічні та біохімічні дослідження виконуються співробітниками лабораторії експрес-діагностики цілодобово.

З 2017 року клініко-діагностична лабораторія зареєструвалася і проводить роботу з виконання програми зовнішнього оцінювання якості PREVEKAL за 28 біохімічними показниками з 28 можливих. Це дозволяє на міжнародному рівні контролювати і оцінювати якість виконуваних клініко-лабораторних досліджень.

У січні 2017 року за результатами аудиту стану системи вимірювань клініко-діагностичної лабораторії КУ «ОООД» видано свідоцтво № 04-0046 / 2017 від 20.01.2017 року про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005, у 2020 році сертифікат успішно підтверджений № 04 -0004/2020 від 20.01.2020 року.

Завідувачка діагностичним комплексом клінічної лабораторної діагностики – БОКАЛ ІННА ІВАНІВНАкандидат біологічних наук, магістр державного управління (спеціалізація – охорона здоров’я), член Одеської крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства, фахівець із клінічної лабораторної діагностики вищої категорії.

Ординатори відділення:

               Макарова Надія Володимирівна

               Орлова Софія Василівна

               Підгорна Раїса Іванівна

               Гребеньщиков Ігор Іванович

               Зоріна Наталія Сергіївна

Види клініко-лабораторних досліджень:

Загальноклінічні дослідження:
1. Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної густини, рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл)
2. Мікроскопія осаду сечі
3. Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Амбюрже, проба Нечипоренко, 3-склянки проба)
4. Визначення концентраційної здатності нирок (проба Земніцкого)
5. Дослідження калу
6. Дослідження виділень сечостатевих органів

Гематологічні дослідження
Гематологічні дослідження виконуються на автоматичних аналізаторах BC-3000 plus, Swelab Alfa MC-9, це дозволяє протягом 2 хвилин зробити аналіз клітин крові по 18 параметрах. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.

Перелік:
1. Визначення гемоглобіну крові
2. Підрахунок еритроцитів у крові
3. Визначення гематокритної величини
4. Ерітрограмма (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів)
5. Підрахунок ретикулоцитів
6. Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограмма (визначення тромбокріта, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів)
7. Визначення ШОЕ
8. Підрахунок лейкоцитів
9. Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
10. Лейкограма
11. Дослідження крові на малярійні паразити

Біохімічні дослідження
– Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального обсягу проб і реагентів проводиться на сучасному обладнанні, з продуктивністю 120-180 досліджень в годину.
– Визначення K, Na, Ca, Cl, pH виконується на іонселективному аналізаторі Easylyte.
– Визначення гормонів щитовидної залози, надниркових залоз, репродукції проводиться методом імуноферментного / імунохемілюмінісцентного аналізу на автоматичних аналізаторах Сi-1000.
– Дослідження системи гемостазу виконується на коагулометрі Bio-Ksel CC-3003.

Перелік:
1. Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази, панкреатичної амілази, ліпази, холінестерази)
2. Дослідження мінерального обміну (визначення хлоридів, кальцію, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, залізозв’язуючої здатності, калію, натрію)
3. Визначення рН крові
4. Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, аполіпопротеїнів А1, В)
5. Визначення загального білка, альбуміну, білкових фракцій крові
6. Визначення глюкози, інсуліну, С-пептиду, розрахунок індексу НОМА
7. Визначення білірубіну і його фракцій
8. Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну
9. Визначення серомукоїдів
10. Тимолова проба
11. Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНВ, тромбіновий час, АЧР, АЧТЧ, D-димера, визначення фібриногену А, фібриногену В, етанолового тесту, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові)

Імунологічні дослідження
Перелік:
1. Визначення групи крові і резус-фактора
2. Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О, серомукоїда.
3. Визначення специфічних білків (трансферин, феритин, міоглобін, тропонин І, кальцитонін, прокальцитонін, гомоцистеїн, гаптоглобін)
4. Визначення імуноглобулінів А, М, G, Е
5. Визначення гормонів щитовидної залози (загальний і вільний T3, T4, тиреотропного гормону (ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ), антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобулину)
6. Визначення гормонів надниркових залоз (кортизол, ДГЕА-сульфат)

Онкоскрінінг

Жіноча онкологічна панель
СА 15-3 (онкомаркер молочної залози, легенів)
МСА (антиген MUC1 (M22)) – онкомаркер молочної залози, кісткової тканини)
СА 125 (онкомаркер яєчників, матки)
HE-4 (онкомаркер яєчників)
ROMA ІI (Індекс Рома ІI – ризик розвитку раку яєчників)
Загальний бета-ХГЧ (хоріонічний гонадотропін) – маркер трофобластичних пухлин, хоріонкарціноми яєчника або плаценти (найбільш чутливий), раку яєчок, сечового міхура.
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.
 
Чоловіча онкологічна панель
Загальний бета-ХГЧ (хоріонічний гонадотропін) – маркер трофобластичних пухлин, хоріонкарціноми яєчника або плаценти (найбільш чутливий), раку яєчок, сечового міхура.
ПСА (TPSA) – простат-специфічний антиген загальний
ПСА вільний (FPSA) – простат-специфічний антиген вільний
Індекс FPSA / ТPSA (ризик розвитку раку простати)

 

Онкомаркери шлунково-кишкового тракту
СЕА (раково-ембріональний антиген) – загальний онкомаркер
СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози)
СА 72-4 (онкомаркер шлунку)
AFP (альфа-фето протеїн) – маркер пухлин печінки, яєчок, яєчників, жовчовивідних проток, жовчного міхура
NSE (нейронспецифічна енолаза) – маркер пухлин нейроендокринного походження, дрібноклітинного раку легенів
СА 242 (маркер пухлин шлунково-кишкового тракту: рак підшлункової залози, шлунка, колоректальний рак)
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.
СА 50 (маркер гастроінтестинальних пухлин, в першу чергу – раку підшлункової залози)

 

Онкомаркери легенів
СЕА (раково-ембріональний антиген) – загальний онкомаркер
CYFRA 21-1 (маркер недрібноклітинного раку легенів, сечового міхура)
NSE (нейронспецифічна енолаза) – маркер пухлин нейроендокринного походження, дрібноклітинного раку легенів
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.

Бактеріологічні дослідження
Перелік:
1. Посів калу на збудників кишкової інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;
2. Дисбактеріоз кишечника з визначенням чутливості до фагів;
3. Посів сечі, ліквору, вмісту кіст, виділень сечостатевої системи, суглобової, асцитичної, плевральної рідин на бактерії-збудники інфекцій з визначенням чутливості до антибіотиків;
4. Посів крові на стерильність;
5. Посів на дріжджові гриби з визначенням чутливості до антимікотичних препаратів;
6. Посів виділень верхніх дихальних шляхів на збудники інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;

Контактний телефон: (048) 720-26-72
Режим роботи:

Прийом біоматериалу – щоденно з 8:00 до 10:00
Видача результатів досліджень – щоденно з 15:00 до 15:42
Лабораторія експрес-діагностики – цілодобово
Клінічний, біохімічний, імунологічний, бактеріологічний відділи – пн-пт, з 8:00 до 15:42