Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія виконує широкий спектр досліджень, оснащена сучасним клініко-лабораторним обладнанням, автоматичними аналізаторами. У лабораторії працюють кандидат біологічних наук, лікарі-лаборанти та фельдшери-лаборанти вищої кваліфікаційної категорії, головною метою яких є виконання широкого спектру лабораторних досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики. Співробітники клініко-діагностичної лабораторії проводять активну науково-практичну роботу, є авторами і співавторами 1 Патенту України, більше 30 наукових робіт, представляють матеріали власних досліджень і розробок на міжнародних і всесвітніх конгресах, форумах, науково-практичних конференціях.

До складу клініко-діагностичної лабораторії входить клінічна, біохімічна, імунологічна і бактеріологічна лабораторія. Для пацієнтів відділення реанімації та інтенсивної терапії клінічні та біохімічні дослідження виконуються співробітниками лабораторії експрес-діагностики цілодобово.

З 2017 року клініко-діагностична лабораторія зареєструвалася і проводить роботу з виконання програми зовнішнього оцінювання якості PREVEKAL за 28 біохімічними показниками з 28 можливих. Це дозволяє на міжнародному рівні контролювати і оцінювати якість виконуваних клініко-лабораторних досліджень.

У січні 2017 року за результатами аудиту стану системи вимірювань клініко-діагностичної лабораторії КУ «ОООД» видано свідоцтво № 04-0046 / 2017 від 20.01.2017 року про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005, у 2020 році сертифікат успішно підтверджений № 04 -0004/2020 від 20.01.2020 року.

Завідувач – БОКАЛ ІННА ІВАНІВНА, кандидат біологічних наук, магістр державного управління (спеціалізація – охорона здоров’я), член Одеської крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства, фахівець із клінічної лабораторної діагностики вищої категорії.

Види клініко-лабораторних досліджень:

Загальноклінічні дослідження:
1. Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної густини, рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл)
2. Мікроскопія осаду сечі
3. Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Амбюрже, проба Нечипоренко, 3-склянки проба)
4. Визначення концентраційної здатності нирок (проба Земніцкого)
5. Дослідження калу
6. Дослідження виділень сечостатевих органів

Гематологічні дослідження
Гематологічні дослідження виконуються на автоматичних аналізаторах BC-3000 plus, Swelab Alfa MC-9, це дозволяє протягом 2 хвилин зробити аналіз клітин крові по 18 параметрах. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.

Перелік:
1. Визначення гемоглобіну крові
2. Підрахунок еритроцитів у крові
3. Визначення гематокритної величини
4. Ерітрограмма (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів)
5. Підрахунок ретикулоцитів
6. Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограмма (визначення тромбокріта, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів)
7. Визначення ШОЕ
8. Підрахунок лейкоцитів
9. Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
10. Лейкограма
11. Дослідження крові на малярійні паразити

Біохімічні дослідження
– Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального обсягу проб і реагентів проводиться на сучасному обладнанні, з продуктивністю 120-180 досліджень в годину.
– Визначення K, Na, Ca, Cl, pH виконується на іонселективному аналізаторі Easylyte.
– Визначення гормонів щитовидної залози, надниркових залоз, репродукції проводиться методом імуноферментного / імунохемілюмінісцентного аналізу на автоматичних аналізаторах Сi-1000.
– Дослідження системи гемостазу виконується на коагулометрі Bio-Ksel CC-3003.

Перелік:
1. Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази, панкреатичної амілази, ліпази, холінестерази)
2. Дослідження мінерального обміну (визначення хлоридів, кальцію, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, залізозв’язуючої здатності, калію, натрію)
3. Визначення рН крові
4. Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, аполіпопротеїнів А1, В)
5. Визначення загального білка, альбуміну, білкових фракцій крові
6. Визначення глюкози, інсуліну, С-пептиду, розрахунок індексу НОМА
7. Визначення білірубіну і його фракцій
8. Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну
9. Визначення серомукоїдів
10. Тимолова проба
11. Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНВ, тромбіновий час, АЧР, АЧТЧ, D-димера, визначення фібриногену А, фібриногену В, етанолового тесту, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові)

Імунологічні дослідження
Перелік:
1. Визначення групи крові і резус-фактора
2. Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О, серомукоїда.
3. Визначення специфічних білків (трансферин, феритин, міоглобін, тропонин І, кальцитонін, прокальцитонін, гомоцистеїн, гаптоглобін)
4. Визначення імуноглобулінів А, М, G, Е
5. Визначення гормонів щитовидної залози (загальний і вільний T3, T4, тиреотропного гормону (ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ), антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобулину)
6. Визначення гормонів надниркових залоз (кортизол, ДГЕА-сульфат)

Онкоскрінінг

Жіноча онкологічна панель
СА 15-3 (онкомаркер молочної залози, легенів)
МСА (антиген MUC1 (M22)) – онкомаркер молочної залози, кісткової тканини)
СА 125 (онкомаркер яєчників, матки)
HE-4 (онкомаркер яєчників)
ROMA ІI (Індекс Рома ІI – ризик розвитку раку яєчників)
Загальний бета-ХГЧ (хоріонічний гонадотропін) – маркер трофобластичних пухлин, хоріонкарціноми яєчника або плаценти (найбільш чутливий), раку яєчок, сечового міхура.
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.
Чоловіча онкологічна панель
Загальний бета-ХГЧ (хоріонічний гонадотропін) – маркер трофобластичних пухлин, хоріонкарціноми яєчника або плаценти (найбільш чутливий), раку яєчок, сечового міхура.
ПСА (TPSA) – простат-специфічний антиген загальний
ПСА вільний (FPSA) – простат-специфічний антиген вільний
Індекс FPSA / ТPSA (ризик розвитку раку простати)

 

Онкомаркери шлунково-кишкового тракту
СЕА (раково-ембріональний антиген) – загальний онкомаркер
СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози)
СА 72-4 (онкомаркер шлунку)
AFP (альфа-фето протеїн) – маркер пухлин печінки, яєчок, яєчників, жовчовивідних проток, жовчного міхура
NSE (нейронспецифічна енолаза) – маркер пухлин нейроендокринного походження, дрібноклітинного раку легенів
СА 242 (маркер пухлин шлунково-кишкового тракту: рак підшлункової залози, шлунка, колоректальний рак)
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.
СА 50 (маркер гастроінтестинальних пухлин, в першу чергу – раку підшлункової залози)

 

Онкомаркери легенів
СЕА (раково-ембріональний антиген) – загальний онкомаркер
CYFRA 21-1 (маркер недрібноклітинного раку легенів, сечового міхура)
NSE (нейронспецифічна енолаза) – маркер пухлин нейроендокринного походження, дрібноклітинного раку легенів
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми) – маркер пухлин шийки матки, голови і шиї, стравоходу, легенів, вульви.

Бактеріологічні дослідження
Перелік:
1. Посів калу на збудників кишкової інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;
2. Дисбактеріоз кишечника з визначенням чутливості до фагів;
3. Посів сечі, ліквору, вмісту кіст, виділень сечостатевої системи, суглобової, асцитичної, плевральної рідин на бактерії-збудники інфекцій з визначенням чутливості до антибіотиків;
4. Посів крові на стерильність;
5. Посів на дріжджові гриби з визначенням чутливості до антимікотичних препаратів;
6. Посів виділень верхніх дихальних шляхів на збудники інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;

Контактний телефон: (048) 720-26-72
Режим роботи:

Прийом біоматериалу – щоденно з 8:00 до 10:00
Видача результатів досліджень – щоденно з 15:00 до 15:42
Лабораторія експрес-діагностики – цілодобово
Клінічний, біохімічний, імунологічний, бактеріологічний відділи – пн-пт, з 8:00 до 15:42

Ответы на вопросы
+
Чому в ОООД черги у регістратурі і нема планового запису в електронній системі?
Чому в ОООД черги у регістратурі і нема планового запису в електронній системі? Розуміючи всю важливість цієї проблеми (особливо для пацієнтів з області), ми розробили проєкт сучасної реєстратури з кол-центром. Система має забезпечити зручний електронний/телефонний запис до лікаря, зворотній зв’язок. Це зручно і пацієнтам, яким не доводиться марнувати час у черзі, і лікареві, до якого медична картка пацієнта потрапляє ще до прийому, і він встигає отримати всю попередню інформацію. Круто! А чому це досі не працює? Все просто: бюджетного фінансування на це не було. Вартість проєкту – кількадесят тисяч гривень, а єдине, на що ми могли розраховувати – кошти з благодійного фонду. Проте й ці кошти не є захмарними, тож доводиться розставляти пріорітети. Обираючи між закупівлею наркозних препаратів, витратних матеріалів для лабораторії, ремонтом відділення хіміотерапії і новою реєстратурою ми зупинили вибір на тому, що є необхіднішим для здоров’я пацієнтів. nomortogelku.xyz Nomor Togel Hari Ini
+
Лікарі не врятували мого родича/відмовили в лікуванні. Чи мають вони на це право?
Прикро, але іноді це єдиний вихід. Одна з проблем, з якою стикаються лікарі- онкологи – це пізнє виявлення захворювання. Існують стадії онкологічних захворювань, при яких спеціальне лікування вже не дає результатів. І проблема не в непрофесіоналізмі лікаря або недосконалою українській системі охорони здоров'я. Більш того – проблема актуальна у всьому світі: хворі, які їдуть в надсучасні клініки Ізраїлю, Австрії та Німеччини, повертаються, на жаль, з тими ж відповідями на питання про доцільність продовження спеціального лікування. Ми намагалися боротися за право займатися раннім виявленням, профілактикою і виїзними оглядами пацієнтів в районах області, проте керівництво обласного департаменту охорони здоров'я зразка 2017 року ухвалило рішення про створення окремої обласної структури онкопревенціі (напрямок, який включає в себе безпосередній скринінг умовно здорових людей і виявлення груп ризику з онкологічних захворювань, раннього виявлення) в системі Обласного діагностичного центру. Обласна комісія охорони здоров'я не чула наших професійних доводів щодо фінансової, організаційної та ідеологічної недоцільності такого рішення. На жаль, робота нової структури (а фактично – відсутність роботи як такої) призвела до того, що показник раннього виявлення онкозахворювань в області значно знизився. І ось у 2020 році, у зв'язку з неефективністю, ця структура була ліквідована, а ми, в свою чергу, впевнені, що залучення до цієї роботи фахівців Одеського обласного онкологічного диспансеру значно поліпшить ситуацію. nomortogelku.xyz Nomor Togel Hari Ini
+
Лікар відправив мене за ліками в конкретну аптеку. Це законно?
Ні! Аптечна тема завжди була дуже складною: в двохтисячних з'явилася модна тенденція торгових агентів фармфірм мотивувати лікарів виписувати препарати тієї чи іншої фірми і деякі недобросовісні лікарі використовували цю систему для отримання додаткового доходу. Щоб уникнути ситуації заангажованої роботи лікарів диспансеру з конкретними аптечними пунктами, їм іще з 2016 року в рамках наказу заборонено направляти пацієнтів у певний аптечний пункт для купівлі медикаментів. Цей наказ підписали всі співробітники в усіх відділеннях. З тих пір жодної скарги від пацієнтів або заяви до поліції з питання направлення пацієнта в конкретний аптечний пункт не надходило. Якщо з вами сталося подібне – звертайтеся до адміністраторів групи. nomortogelku.xyz Nomor Togel Hari Ini
+
Чув, що у диспансері проводять клінічні дослідження препаратів. Ви що ж, досліди на пацієнтах ставите?!
Світова практика проведення клінічних досліджень лікарських препаратів – це шанс для пацієнтів не тільки з онкологічними, а й з іншими захворюваннями, що «хайпери» всього світу намагаються назвати «дослідами над хворими». Все це – всього лише спроба призупинити прогресування в лікуванні захворювань, тому що вже ліцензовані препарати втратять свої доходи від продажів. Діяльність завершених і поточних досліджень клінічних випробувань проводиться в повній відповідності до етичних принципів Гельсінської декларації і спеціальних міжнародних правил належної клінічної практики (GCP – Good Clinical Practice). Таким чином досягається забезпечення прав і безпеки пацієнтів, що беруть участь у дослідженнях. Пацієнт може бути включений в дослідження тільки на підставі добровільної інформованої згоди, отриманої після детального ознайомлення з матеріалами дослідження, а також за умови відповідності його захворювання критеріям включення в дослідження. Не тільки в Україні, але і в усьому світі пацієнти прагнуть потрапити на лікування в рамках клінічного дослідження, щоб отримати шанс на життя. Корупція у фармбізнесі України всіляко гальмує проведення клінічних досліджень. І якщо в США і європейських країнах близько 10% онкохворих лікуються, беручи участь в клінічних програмах, то в Україні, на жаль, їх число не досягає і 1%. Також в десятки разів менше і кількість самих проведених клінічних досліджень. У 2019 році, наприклад, в Україні було проведено 381 дослідження в області онкології, в США – 33175, а в сусідній Польщі – 1486. Право на проведення клінічних досліджень лікувальними установами вивчають виключно міжнародні компанії через оцінку кваліфікації лікарів і за результатами лікування пацієнтів. Центр клінічних випробувань, з яким співпрацює наш онкодиспансер, успішно пройшов численні аудити міжнародних агентств і інспекції регуляторних органів, в тому числі – державного експертного центру МОЗ України і FDA (регуляторний орган США), при цьому вся його діяльність по проведенню міжнародних клінічних досліджень ПОСТІЙНО регламентується і контролюється Державним експертним центром МОЗ України. З 2016 року по теперішній час в рамках програм міжнародних клінічних досліджень проліковано понад 300 пацієнтів онкодиспансеру. Всі препарати надаються пацієнтам БЕЗКОШТОВНО (середня вартість препаратів, які отримує один пацієнт на курс оцінюється в 1 млн гривень). nomortogelku.xyz Nomor Togel Hari Ini
nomortogelku.xyz