Функціональна діагностика, УЗД, рентген-діагностика

З 2016 року на базі Одеського обласного онкологічного диспансеру було сформовано відділення “Функціональної променевої та інтроскопічної діагностики”. Відділення оснащене апаратами ультразвукової та рентгенівської діагностики, мамографами, ендоскопічною апаратурою.
Це дозволило на високому рівні контролювати та оцінювати якість виконуваних досліджень та надавати якісні діагностичні послуги.
На провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання підприємством у Державної Інспекції Ядерного Регулювання України була отримана ліцензія №ОВ 040063, що дозволило на законних засадах проводити роботи з ДІВ.
У січні 2020 року за результатами аудиту стану систем вимірювань апаратів відділення “ФП та ІД” КНП “ОРКПЦ” ООР” підтверджена і видано Акт № МА-550 від 20.01.2020 року про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

Функціональна діагностика спрямована на те, щоб за допомогою новітньої апаратури отримати об’єктивні дані роботи певного органу, виявлення відхилень у його роботі, встановлення ступеня порушень функції.

Дослідження які проводяться у відділеннi “Функціональної променевої та інтроскопічної діагностики” дозволяють, при вчасному зверненні пацієнтів, на ранніх стадіях виявляти патологічні процеси та своєчасно призначати лікування.

У дiагностичних кабінетах виконується понад 50 видів досліджень, у тому числі:

 • Рентгенографія органів грудної клітини (легені, трахея, бронхи, середостіння);
 • Рентгенографія всієї кісткової системи організму;
 • Оглядова рентгенографія черевної порожнини;
 • Внутрішньовенна урографія;
 • Холангіографія;
 • Фістулографія;
 • Іригоскопія;
 • Рентгеноскопія стравоходу і шлунка;
 • Маммографія;
 • Ультразвуковi дослiдження внутрiшнiх органiв, м’ яких тканин та лiмфатичних вузлiв;
 • Ехокардіоскопія серця і магістральних судин;
 • Електрокардіографія;
 • Спірографія;
 • Доплерографія;
 • Відеогастроскопія;
 • Відеоколоноскопія,
 • Ректороманоскопія;
 • Бронхоскопія
 • УЗД щитовидної залози
 • УЗД молочної залози
 • УЗД органів черевної порожнини
 • УЗД нирок
 • УЗД передміхурової залози
 • УЗД сечового міхура
 • УЗД жіночих статевих органів
 • УЗД кістково-суглобової системи
 • Допплеровское дослідження периферичних судин
 • Інтраопераційні ультразвукові дослідження

На початку 2020 року КНП “ОРКПЦ”ООР” уклав договір з Національною Службою Здоров`я. Завдяки чому механізм роботи відділення став більш налагодженим і вдосконаленим. Умови праці істотно покращилися, було придбано та введено в експлуатацiю сучасне обладнання:

 • Стаціонарна ультразвукова система експертного класу MyLab70;
 • Система ультразвукова діагностична MyLab Twice;
 • Система рентгенівська маммографічна IMAX BTX-9800D

Оновлене діагностичне обладнання дозволяє розширити спектр досліджеь з більшою точністю та якістю.
Новий маммограф IMAX BTX-9800D забезпечує високу точність, специфічність і чутливість у діагностиці патологій молочних залоз. При цьому якісне і контрастне зображення отримується при мінімальній дозі опромінення. Рентгенівська маммографічна система ВTX-9800D — ефективний скринінг і діагностика раку молочної залози.