Відділення хірургії одного дня з інтервенційною радіологією